Hörnefors har en stor utvecklingspotential

HörneforsI går kväll gästade jag och Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund Hörnefors S-förening för att diskutera utveckling och byggnation. Det var ett mycket välbesökt möte med drygt 100 intresserade personer.

Hörnefors är en viktig del av Umeå kommuns utveckling mot 200 000 innevånare år 2050. Vi har satt som mål att bygga 2000 bostäder per år i kommunen och i denna politiska strategi har kommundelarna en viktig del. Vi kan även konstatera att Hörnefors utvecklingspotential har blivit än starkare i och med Bottniabanan.

Det är mycket på gång i Hörnefors. Idag har Byggnadsnämnden gett klartecken till OFs projekt med bostadsrätter på tomten mitt emot ICA. Under mötet igår diskuterade vi vilka behov det finns för nyttjande och storlek på dessa lägenheter. Vi kunde även redovisa att under nästa år kommer 20 nya villatomter till Hörnefors. Vi resonerade även om en möjlig exploatering för bostäder på kyrkans tomt. Många uttryckte behov av serviceboende/äldreboende i Hörnefors vilket naturligtvis är något vi tar till oss och arbetar vidare med.

Dan Vähä informerade även om ombyggnationerna av kommunhuset till fritidsgård och mötesplats för föreningslivet i Hörnefors. Det förs en dialog med föreningslivet för att kunna anpassa lokalerna på bästa sätt efter föreningslivets behov.

Det är viktigt att kommundelarnas översiktsplaner uppdateras utifrån dagens och framtidens behov. Vi arbetar nu med översiktsplanen för Sävar med anledning av Norrbottniabanan och efter det kommer vi att ta tag i översiktsplanerna för Hörnefors och Holmsund. De kommer sannolikt att bli klara i mitten av nästa mandatperiod.

Även frågan om Astridgården togs upp under mötet. Jag kan konstatera att idag föreligger en juridisk process. Men vi Socialdemokrater kommer naturligtvis att träffa såväl representanter för Astridgården som Hörnefors S-förening för att diskutera denna fråga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.