Krafttag mot svartarbete

Av , , Bli först att kommentera 10

IMG_5349 (002)Vi tar nu krafttag för att motarbeta svartarbete och för att främja en mer sund konkurrens inom byggbranschen.

Som jag bloggat om tidigare så gör Umeå kommun upphandlingar för ca 2,5 mdr kr per år. Det är med andra ord oerhört viktigt att vi gör bra upphandlingar. Vi antog därför i slutet av förras året en ny Upphandlingspolicy. Syftet är att vi ska säkerställa att varor, tjänster och entreprenader inhandlas med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Vi ska även ta social och etisk hänsyn och ha krav på funktion. Syftet är även att underlätta Kommunens uppföljning av inköp och leverantörer.

Nu kompletterar vid Upphandlingspolicyn med särskilda kontraktsvillkor. Det särskilda kontraktsvillkoret syftar till att motverka förekomst av svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen. Det särskilda kontraktsvillkoret ska användas i entreprenadupphandlingar för Umeå kommun samt i entreprenadupphandlingar i de kommunala bolag där Umeå kommun utser majoriteten av bolagsstyrelse.

Det är oerhört viktigt att vi i kommunen har bra styrdokument för upphandlingar och att vi tar krafttag mot svartarbetet.

 

Bli först att kommentera