Heltid en rättighet

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi har fattat beslut om att heltid ska vara norm inom Umeå kommun och vi arbetar för fullt med genomförandet. Alltför många tvingas idag till att ofrivilligt arbeta deltid.

Vi kan konstatera att ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män medan kvinnor ofta tvingas acceptera ett deltidsarbete och en lön som det inte går att försörja sig på. Vi vet att inom vård- och omsorgen har många unga människor en utbildning för dessa yrken, men de kan inte leva på en deltidslön och söker sig därför till andra yrken där de erbjuds en heltidstjänst. Vi kan konstatera att vi kommer att ha stora personalsförsörjningsbehov just inom dessa områden i framtiden.

Grunden för alla anställningar, om inte arbetstagaren önskar något annat, skall vara på heltid i Umeå kommun. Vi har inlett detta arbete för anställda inom vård och omsorgsyrken. Det ska vara självklart att kommunen erbjuder heltidsanställningar inom dessa områden, liksom vi gör inom andra yrken. Vi ska vara en jämställd arbetsgivare och anställningsgraden ska inte bero på vilket område man arbetar inom i kommunen. Många kvinnor arbetar inom vård och omsorg och de ska ha samma möjlighet till en heltidslön och pension baserad på en heltidslön.

Men heltidsinförandet får inte leda till en sämre arbetsmiljö för dessa yrkesgrupper. Vi kan konstatera att i den inledande fasen av heltidsinförandet har det faktiskt lett till en sämre bemanning och sämre arbetsmiljö. Jag har därför tillsatt en arbetsgrupp bestående av Personalutskottets ordförande, Äldrenämndens ordförande, Individ- och familjenämndens ordförande samt  tjänstemän för att snarast arbeta fram en plan för detta. Det kommer givetvis att krävas nya resurser för att åtgärda detta..

Bli först att kommentera