Viktig arbetsseger!

Av , , Bli först att kommentera 4

6D63BD05-1E7D-40A1-AC3F-72450293824CÄntligen! Lika lön för lika arbete i EU. Den S-ledda regeringen med Ylva Johansson i spetsen har drivit frågan om utstationerad arbetskraft intensivt inom EU. Nu har unionen beslutat att ändra reglerna. Principen om lika lön för lika arbete på samma arbetsplats ska gälla inom EU. 

Det finns ca 2 miljoner utstationerade arbetstagare-som jobbar i annat land- inom EU. Hittills har utstationerade enbart varit garanterade minimilön i värdlandet. Det betyder att två personer som utför samma arbetsuppgift på samma arbetsplats kan få helt olika lön för sitt arbete.

För utländsk arbetskraft i Sverige betyder det bättre lön och ökad trygghet. För svenska arbetare betyder det att oseriösa företagare får svårare att dumpa löner och villkor genom osund konkurrens.

Den S-ledda regeringen har vunnit en viktig arbetsseger för alla löntagare inom EU

 

 

Bli först att kommentera