Åtgärder mot social oro

Av , , Bli först att kommentera 6

IMG_4285Vid måndagens Kommunfullmäktige kommer jag att besvara en interpellation från Anders Ågren (M) med rubriken Social oro i vissa bostadsområden. Interpellationen är ställd utifrån den blogg jag skrev den 28/9 ”Social oro måste stävjas direkt”. http://blogg.vk.se/hans-lindberg/?p=3135

Vi kan konstatera att bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Tryggheten i vår kommun är något vi politiskt arbetat länge med och prioriterar högt. Umeå har idag inget område som enligt polisen klassas som ”Social oro” däremot har några av våra bostadsområden utvecklat problem som till viss del klassas som social oro.

Jag menar att det är av oerhört stor vikt att vi direkt -när vi får kännedom om den här typen av utveckling- tar tag i problemen och vidtar åtgärder. När vi nu fått kännedom om social oro inom de östra stadsdelarna måste vi agera kraftfullt.

Tendenser till social oro har konstaterats av polis, affärsidkare och lokalbefolkning Det finns även tendenser till en önskan om att skapa lokala förhållande som påminner om storstäders förorter – en form av förortsromantik. Jag kan konstatera att narkotikahandel utgör en ekonomisk motor som ledande personer använder för att rekryterar ungdomar inom dessa områden till kriminalitet. Jag kan även konstatera en våldsbrottslighet kopplat till narkotikahandel och jag ser en risk för radikalisering. 

Vi arbetar nu skyndsamt fram en strategi för att möta den sociala oron med en samordnande kommunal funktion i ett tre-årigt projekt som ska arbeta tillsammans med polisen och deras satsning på området. Arbetet kommer att organiseras från UmeBrå där jag är ordförande. Jag tänker mig en styrgrupp bestående av Karolina Lundqvist, socialdirektör (ordförande), Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör, Johan Gammelgård, tillväxtdirektör,  Ann-Christin Gradin, utbildningsdirektör, Susanne Aidanpä, ekonomidirektör och Kerstin Rösch UmeBrå. Min tanke är att styrgruppen ska tillsätta en projektgrupp med en referensgrupp som är kopplad till forskning. Vi behöver genomföra en kommunal nulägesbild med gap-analys för att landa i en väl genomarbetad aktivitetsplan. Jag räknar med att aktivitetsplanen kommer att vara klar redan innan jul.

Det är oerhört viktigt att vi direkt när vi ser tendenser till social oro agerar. Det är särskilt viktigt i en växande stad som Umeå. Vi ska inte hamna i storstädernas problematik med segregation, kriminalitet, våld och hot mot poliser, brandmän och ambulanspersonal. Umeå ska växa med god samhällsplanering, förebyggande åtgärder, möjligheter till en meningsfull fritid för våra ungdomar och tidiga insatser.

Bli först att kommentera