Viktigt att visa medmänsklighet

Av , , Bli först att kommentera 10

I dag på förmiddagen har vi hanterat ett antal interpellationer i kommunfullmäktige. Jag blev både djupt berörd och i vissa delar bestört av den debatt som fördes angående de utsatta EU-medborgarna som initierats av Henrik Agerhäll (-) och som stöttades upp av Petter Nilsson (SD).

Vi måste naturligtvis följa gällande lagar och regler. Den fria rörligheten möjliggör för EU-medborgare att vistas i landet upp till tre månader. Varje individ har vid nyttjande av den fria rörligheten ett personligt ansvar för att ordna med sin försörjning, inklusive lagligt boende. Den fria rörligheten för personer är en grundprincip som garanteras av EU. Varje unionsmedborgare och deras familjemedlemmar har rätt att röra sig, bo, studera, arbeta, etablera sig eller tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat utan att diskrimineras på grund av sin nationalitet.

En mindre del av dessa personer har svårigheter att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden och försörja sig när de väl är här i Umeå. Kommunen har dock via socialtjänsten det yttersta ansvaret för de personer som befinner sig i kommunen. För de EU-medborgare som vistas här tillfälligt och utan uppehållsrätt sträcker sig skyldigheten till att efter individuell prövning bedöma behovet av akut nödbistånd.

För att kunna leva upp till detta för vi just nu dialog med Umeå pastorat som är villiga att hitta lösningar för akut övernattning vid låga vintertemperaturer för utsatta EU-medborgare. Tanken är att Umeå pastorat iordningsställer ett akut-härbärge där utsatta EU-medborgare kan vistas kortsiktigt, max ett par nätter i rad, med syfte att hindra nöd och lidande temporärt. Långsiktigt bör dock varje person ha möjlighet att själv ansvara för sin livssituation, det är viktigt att få förståelse för utsattheten utan att beröva den enskilde individen ansvaret för planering av sin tillvaro.

Vi har i Umeå kommun ett välutvecklat samarbete med civilsamhällets aktörer och den ideella sektor inom olika områden. Ett av dessa områden har varit kring utsatta EU-medborgare. Jag är oerhört glad och full av beundran för den medmänsklighet som Kyrkan, Röda korset och alla andra aktörer och individer visar med sitt engagemang. Jag är övertygad om att vi skapar en bättre kommun, ett bättre land och en bättre värld om vi visar varandra mer medmänsklighet.

 

Bli först att kommentera