Många och långa debatter i KF

Av , , Bli först att kommentera 4

Hans i KFI går hade vi ett långt Kommunfullmäktige med många debatter och beslut. Den längsta och mest uppmärksammade debatten ägnades åt avyttringen på 8 % av AB Bostadens bestånd. Det var ingen större skillnad på gårdagens debatt mot den som fördes i juni. Samma argument framfördes från båda sidorna och beslutet kunde än en gång fattas med bred majoritet.

Vi Socialdemokrater står bakom beslutet om avyttring pga den ekonomiska verkligheten. Vi måste kunna ta ansvar för såväl AB Bostadens som kommunens framtid och utveckling. Genom att sälja 8 % av fastighetsbeståndet kan vi satsa framåt med 900 nya hyresrätter, äldreboenden i olika former på olika platser i kommunen och renovering av åldrat bestånd.

Ett annat viktigt beslut som fattades handlade om en ny samverkan mellan Umeå, Vindeln och Robertsfors inom räddningstjänstens område. Det innebär att vi tillsammans ska ansvara för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet inom våra kommuner, stå för tillståndsprövning om brandfarliga och explosiva varor samt åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Vi biföll även den delen i en motion från Veronika Kerr som handlade om gratis influensavaccin för månadsanställd personal inom kommunen. Det ligger naturligtvis i vårt intresse som arbetsgivare att vara attraktiva och ha hälsofrämjande arbetsplatser med likvärdiga förutsättningar för medarbetarna. Att kommunen erbjuder fri influensavaccinering kan bidra till en minskad korttidsfrånvaro och därmed lägre sjuklönekostnader. En högre frisknärvaro ger högre kontinuitet och stabilitet i verksamheterna.

Bli först att kommentera