Umeå ska vara klimatsmart

Av , , Bli först att kommentera 4

hybriconUmeå ska vara klimatsmart. Vi har beslutat att år 2020 ska Umeå kommuns egna verksamheter vara klimatneutrala. År 2025 ska Umeå ha minskat sina utsläpp av koldioxid med 50 % jämfört med mängden utsläpp år 1990 för att vi år 2050 ska vara helt fria från fossila bränslen. Målet är att inom centrala Umeå ska 65% av resorna ske med hållbara färdsätt 2022. För att klara detta jobbar vi brett inom många områden.

Vi är idag t ex nettoexportör av grön el, framförallt från vatten- och vindkraft, men även från en av Sveriges största solcellsanläggningar. Våra satsningar och ambitioner för kollektivtrafiken i Umeå visar resultat. Vi kan konstatera att bussresandet i Umeå fortsätter att öka markant. Vi har under den senaste 10-års perioden haft en genomsnittlig ökning kring 6 %. Jämför vi 2016 års resultat med 2015 så handlar det om mer än en miljon fler resor, det är en av Sveriges snabbaste ökningar. Sedan mars 2017 är Ultra-trafiken helt fossilfri. Vi var tidigt ute och satsade på elbussar övriga fordon drivs idag med HVO, hydrerade vegetabiliska oljor.

Vi arbetar även i ett 5-årigt ”Smart City-projekt” som kallas RUGGEDISED för Umeå Universitetsstad. Vi har tilldelats 40 miljoner kronor i EU-medel som ska investeras i Universitetsstaden. Projektet innebär att teknik, marknad och konsument ska samverka för hållbara och smarta teknologier och lösningar. Projektet är en viktig del i genomförandet av visionen för Universitetsstaden med 100% förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden. Universitetsstaden innefattar sjukhus- och universitetsområdet, Lilljansberget och Uminova Science Park.

Luftkvaliteten i Umeå når fortfarande inte upp till de nationella miljökraven. Det är ett problem vi länge varit medvetna om och som vi gör vad vi kan för att lösa. Mätningarna för 2016 visar att de genomsnittliga utsläppen under den senaste 5-årsperioden ligger lägre än den tidigare 5-års periodens mätningar. Det är bra, men inte bra nog. För att komma tillrätta med luftkvaliteten måste ringleden färdigställas via den nu återstående delen västra länken. Västra länken ska vara färdig 2021 enligt den fastställda planen.

Förra året utsåg en internationell jury Umeå till Årets klimatstad 2016 i WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge. Vi belönades för vår förmåga att omsätta klimatstrategi till handling och engagera kommunens invånare och företag att agera klimatsmart. Det visar att vi ligger i framkant med vårt miljöarbete och ger oss ytterligare energi att stärka vårt arbete med de miljöutmaningar vi har framför oss.

Bli först att kommentera