Så bygger vi Umeå tryggt

Av , , Bli först att kommentera 5

15763B80-5D53-4D1E-8F49-FC0032E2301AIdag skriver jag i Folkbladet. Läs gärna debattartikeln nedan.

 

Vi socialdemokrater tar trygghetsfrågorna på allvar. I ett växande Umeå är det av oerhört stor vikt att såväl stadsplanering, förebyggande åtgärder och möjlighet till en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar prioriteras.

Vi vet att bland de elva största städerna i Sverige så ligger Umeå på en överlägsen förstaplats i lägst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Tryggheten i vår kommun är något vi politiskt arbetat med länge och prioriterar högt.

Umeå växer så det knakar. I år förväntas vi bli 2 300 nya Umeåbor. Vi ser byggkranar runt om i kommunen, det byggs nya bostadsområden och vi förtätar inom befintliga. Vår socialdemokratiska grundstrategi har varit och är att bygga Umeå med blandade upplåtelseformer. Hyresrätter, bostadsrätter och villor inom samma bostadsområden bidrar till en ökad social blandning och därmed ett mindre boendesegregerat samhälle. Vi har dessutom prioriterat upp trygghets- och jämställdhetsperspektivet i den offentliga miljön genom mer fokus på till exempel belysning och fri sikt samt arbetet med gendered landscape.

I det förebyggande arbetet har vi under senare år fokuserat på att använda jämställdhet som metod. Jag har tagit del av forskning om samspelet mellan attityder till jämställdhet, attityder till maskulinitet och utövandet av våldsamma och kränkande handlingar. Forskningen visar att risken för att ha utövat en våldsam eller kränkande handling ökar för killar som instämmer i stereotypa påståenden om könsroller och maskulinitet/femininitet jämfört med killar som inte instämmer i något av dessa påståenden. Mönstret är detsamma bland tjejer, men risken är något lägre. Jag kan konstatera att ökad jämställdhet i ett samhälle ger färre våldsamma och kränkande handlingar. Att arbetet med jämställdhet är nödvändigt framgår med all tydlighet av de nyligt uppmärksammade händelserna på Dragonskolan. Vi socialdemokrater vill bygga en trygg stad och då är det viktigt att vi jobbar med jämställdhet.

Vi socialdemokrater har prioriterat idrottsanläggningar, fritidsgårdar och offentliga miljöer som är tillgängliga och trygga. Vi stöttar såväl våra idrotts- som kultur- och sociala föreningar, vi har satsat på såväl fritidsgårdar, bostadsnära hallar/anläggningar som specialidrottsanläggningar och vi har satsat på föreningslivet med ett generöst aktivitetsstöd. Detta är viktigt eftersom föreningslivet gör en stor insats genom demokratisk och social fostran, genom att underlätta integration och genom arbetet med att nå jämställdhet. Vi socialdemokrater vet även att stödet till föreningslivet har en stor förebyggande effekt då den till exempel motverkar ungdomars användning av droger och alkohol.

Umeå är generellt en trygg kommun att leva och bo i, vi har i dag inget område som enligt polisen klassas som ”social oro” däremot har några av våra bostadsområden utvecklat vissa tendenser till social oro.

Vi måste agera innan vi får stora problem. Jag har därför tagit initiativ till ett treårigt projekt inom kommunen som ska ledas av UmeBrå i samarbete med polisen. Vi arbetar just nu med att ta fram projektplanen och jag räknar med att vi politiskt ska kunna fatta beslut om den före jul. Det är av stor vikt att vi samarbetar, prioriterar och agerar rätt för att Umeå ska fortsätta vara en trygg kommun att leva och bo i.

Hans Lindberg (S)

Kommunstyrelsens

ordförande i Umeå

 

Bli först att kommentera