Nationell verkstad för hållbara livsstilar

Av , , Bli först att kommentera 5

KLimatsmartI går invigde jag årets stora mötesplats för hållbar konsumtion och produktion som går av stapeln i dagarna två här i Umeå. Konferensen arrangeras av Umeå kommun och Sliperiet, Umeå universitet i samverkan med Naturvårdsverket och är en del i projektet ”Den koldioxidsnåla platsen” som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

I projektet ”Den koldioxidsnåla platsen” gör vi det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och inköp. Det gör vi t ex genom att testa nya sätt att arbeta med klimatfrågor i kommunen, tar reda på Umeåbornas klimatpåverkan och visualisera den och tar del av andras kunskap och delar våra erfarenheter med andra.

Den nationella verkstaden för hållbara livsstilar arrangeras som en del i genomförandet av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion, även kallat 10YFP. Tankarna bakom 10YFP bygger bland annat på att höginkomstländerna måste ta täten i en global utveckling. Nödvändiga förändringar för att nå ökad hållbarhet är en mer effektiv resursanvändning, frikoppla ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan, att avfallsmängderna och spridningen av farliga ämnen minskar, att det skapas goda förutsättningar för jobb och ekonomisk utveckling och att utvecklingen bidrar till minskad fattigdom och ökad välfärd. Målen med 10YFP är att uppmuntra till hållbar konsumtion och produktion, att öka kunskapen i samhället generellt om behovet att säkerställa hållbar konsumtion och produktion, att öka samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan aktörer och regioner, särskilt med tanke på behov i utvecklingsländer, att uppmuntra samverkan mellan offentligt och privat samt att uppmuntra offentliga och privata beslut som gagnar hållbar konsumtion och produktion.

I Umeå har vi slagit fast i den strategiska planen för kommunen 2016-2028 att ”Umeå ska vara en föregångare inom området cirkulär ekonomi” och det arbetet leds av kommunstyrelsens andre vice ordförande Margareta Rönngren (S). Vi har även beslutat att 2018 ska Umeå vara klimatneutralt och vi har redan uppnått målet för 2020 om en helt fossilfri kollektivtrafik. Det är viktigt att vi alla tillsammans i kommunen har kunskap, känner delaktighet och agerar i klimatfrågan för att vi ska kunna nå klimatmålen. I vårt klimatarbete är det därför viktigt att vi kan underlätta för Umeåbornas att minska sin klimat- och miljöpåverkan.

 

Bli först att kommentera