Hållbarhetsbokslut en naturlig fortsättning

IMG_0005Till dagens kommunfullmäktige har Nasser Mosleh (Mp) lämnat in en fråga till mig gällande hållbarhetsbokslut för Umeå kommun och dess helägda bolag.

Bakgrunden till frågan är att Regeringen i år infört en ny lag om hållbarhetsredovisning, kravet omfattar företag med antingen över 250 anställda, mer än 175 miljoner kronor i balansomslutning eller mer än 350 miljoner kronor i nettoomsättning. Hållbarhetsboksluten ska omfatta upplysningar inom fem specifika områden dvs miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption. Inom större börsbolag ska man också redovisa om sin mångfaldspolicy som bolaget tillämpar när det gäller sammansättningen i styrande organ och hur detta efterlevs.

I den Strategiska planen för 2016–2028 som kommunfullmäktige godkänt slår vi fast det gemensamma målet att Umeås utveckling och tillväxt ska ske med social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. Umeå kommun har en budget på kring 7 miljarder och cirka 11000 anställda.

Att Umeå kommuns arbete med att utveckling och tillväxt ska ske med social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet gör som jag ser det hållbarhetsbokslut till ett naturligt nästa steg i kommunens arbete.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.