Säkra tryggheten och säkerheten i en växande stad

E0CC5FE7-E652-4651-B021-072A84B09A6DI går hade vi en mycket bra och engagerad debatt i kommunfullmäktige om hur vi ska möta de tendenser till social oro som uppmärksammats inom vissa stadsdelar i vår kommun. Det är viktigt att påtala att det endast är tendenser och att Umeå inte har något område som klassas med social oro i kommunen.

Vi Socialdemokrater har längre pratat, och jag har bloggat, om vikten av Umeå måste växa tryggt och säkert. Vi har redan många delar av detta arbete igång, t ex att vi arbetar med jämställdhet som metod för att begränsa våld och kriminalitet, vi har utökat antalet fältare, fritidsgårdarna gör ett bra jobb och vi planerar staden med blandade upplåtelseformer och genomtänka trygga miljöer. Vi har ett mycket gott samarbete med Polisen och UmeåBrå är vår samverkans arena.

Polisen har efter sommaren 2017 sammanställt en lägesbild för situationen på de östra stadsdelarna. Polisen har efterfrågat en kommunal samordning för att möta upp den långsiktiga satsning som polisen sjösatt. Den brottsförebyggande insatsen förselsås framförallt ske på en sekundär nivå utifrån kartlagda individer med ett riskbeteende.

Ansvaret går inte att lägga på ett särskilt kommunalt verksamhetsområde, inte heller kan vi förväntas oss att andra myndigheter som polisen eller kriminalvården ensamma kan stävja problematiken. Det här är ett kommunövergripande ansvar där samverkan med myndigheter, civila samhället och näringslivet är avgörande

I dag på KSAU tog vi ytterligare steg för att säkra tryggheten och säkerheten i en växande stad. Den gemensamma förvaltningen ska säkerställa en struktur för systematiskt arbete i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten samt motverka tendenser till social oro i östra stadsdelarna. För detta avsätter vi 1 600 000 kr för 2018 dels  till en samordningstjänst (600 tkr) och dels till verksamhetsmedel (1000 tkr). Detta reserveras i kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag för oförutsedda behov.

Umeå ska växa med trygghet och säkerhet, när vi ser den här typen av tendenser måste vi omedelbart agera. Jag är glad över att fullmäktige i går visade ett stort stöd för detta arbete och att debatten visade på engagemang och värme för vårt växande Umeå.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.