Fler sommarkurser inom UVK

Av , , Bli först att kommentera 4

82429325-4CB3-4799-BCBE-A0E397F67389Lärarbristen påverkar hela samhället och den växer sig större för varje år som går. År 2025 beräknas Sverige sakna mer än 65 000 lärare. Regeringen uppdrar därför nu åt ett flertal lärosäten -bland annat Umeå universitet- att från och med 2018 anordna fler sommarkurser. Lärosätena ska i första hand anordna sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare.

Genom en utökad möjlighet att läsa – vetenskapliga kärnan (UVK), svenska som andraspråk och behörighetskompletterande kurser för att öka antalet idrottslärare- under sommaren kan utbildningen genomföras på kortare tid samtidigt som möjligheterna ökar för icke legitimerade lärare att påbörja eller fullfölja studier som leder till en lärarexamen.

Bli först att kommentera