Digitalisering för framtiden

Av , , Bli först att kommentera 10

FFF7B09D-05FB-496B-997C-DF5452CD3F57Under två dagar har jag deltagit vid DigiGov som är en mötesplats för samtal om samhällets utveckling utifrån digitaliseringen och som arrangeras av regeringen i samarbete med SKL.

Under gårdagen meddelade regeringen att en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn ska inrättas i Sundsvall from 1 september 2018. Det är verkligen bra att en myndighet med ett samlat ansvar för utveckling, samordning och stöd införs. Det är naturligtvis en extra bonus att myndgheten placeras i Norrland.

Vi vet att befolkningen under de närmaste åren kommer att växa. Vi vet också att det  framförallt är andelen  barn och unga samt andelen äldre som blir fler. Samtidigt kan vi konstatera att andelen i yrkesför ålder sjunker. Det innebär att färre ska försörja fler!

Vi ser även att invånarnas krav på mer digital service ökar och på att i högre grad kunna kommunicera med verksamheter inom offentlig sektor. Vi behöver därför bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov, hitta nya arbetssätt och dessutom minska kostnaderna.

Under DigiGov fördjupade vi oss i hur digitaliseringen kan hjälpa oss att möta våra viktigaste samhällsutmaningar inom fyra områden. Arbete, tillväxt och integration, Hälsa, vård och omsorg, Utbildning, forskning och kompeten samt Samhällsbyggnad, infrastruktur och smarta städer.

Jag kan konstatera att vi behöver öka den digitala innovationsförmågan och höja den digitala mognaden. Det är viktigt att vi även i takt med detta moderniserar juridiken.

Jag fick även tillfälle att under mötet prata med Civilminister Ardalan Shekarabi (s) om Umeås utveckling och utmaningar. Shekarabi var imponerad över Umeås snabba tillväxt och goda resultat. Han var även tydlig med att regeringens utlokaliseringspolitik kommer att fortsatta

Bli först att kommentera