Besöksnäringen växer

Av , , Bli först att kommentera 4

Under 2016 ökade andelen sysselsatta inom besöksnäringen med 6,9 procent. Totalt är nästan 169 000 personer sysselsatta inom turismen. I veckan presenterades utredningen ”Ett land att besöka – En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring”.

Rdhusparken med Vven i bakgrundenUtredningens huvudförslag är ett nytt övergripande politiskt mål för hållbar turism och växande besöksnäring: att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet. Utredningen föreslår även att regeringen utvecklar, antar och genomför en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring – en plattform för hur politiken ska utformas och genomföras fram till 2030 – och att utveckling av denna strategi sker i samverkan med besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhället samt att man inrättar ett Nationellt besöksnäringsforum som får uppdraget att ta fram den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring samt därefter koordinera genomförandet av strategin.

Vi kan konstatera att besöksnäringen och turismen även i Umeå är växande och en viktig bransch för kommunens utveckling. Vi har därför i ett fullmäktige uppdrag beslutat att ta fram en strategi för hur besöksnäringen ska utvecklas. Målet är att vi ska gå från dagens dryga 1 miljard i omsättning inom turismen till 2 miljarder. Men det innebär såväl hårt arbete som mer samverkan mellan alla aktörer.

Bli först att kommentera