Stärkt svensk livsmedelsexport

Av , , Bli först att kommentera 6

landsbygd3Under 2018 satsar regeringen sammanlagt 48 miljoner kronor på att stärka den svenska livsmedelsexporten. Satsningarna är en viktig del av livsmedelsstrategin och ska bidra till en ökad hållbar svensk livsmedelsproduktion.

Livsmedelsindustrin är en av Sveriges mest sysselsatta industrigrenar . Det är en bransch som finns i hela landet och erbjuder såväl kvalificerade som enklare arbeten. Livsmedelssektorn är i Sverige en viktig länk mellan landsbygd och stad. Livsmedelsföretagen finns i alla delar av landet, där de skapar arbetstillfällen och bidrar till lokal och regional konkurrenskraft.

Jag har en stark tro på att landsbygdens framtid och utveckling till stor del bör handla om jordbrukets betydelse för en trygg matförsörjning. Landsbygden kan spela en betydande roll i omställningen till ett hållbart samhälle när det gäller matproduktion. Vi måste ta sikte på det ekologiska men även på tydliga produktionsmål. Läs gärna tidigare nog om detta. http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2016/06/10/diskussion-med-lrf-om-lokal-matproduktion/

Bli först att kommentera