Ett steg närmare CSN- lån till körkort

Av , , Bli först att kommentera 4

SSU CSNlån kkVäldigt ofta är körkort ett krav för de arbeten som inte kräver längre arbetslivserfarenhet och/eller omfattande utbildningar. Körkort kan därför öka  människors chans och möjlighet att få ett arbete. För att förbättra möjligheten att matchas mot arbete vill den S-ledda regeringen införa en möjlighet till CSN-lån för utbildning till B-körkort. Regeringen har nu lagt en lagrådsremiss som föreslår de nödvändiga förändringarna.*

SSU drev förslaget om CSN-lån för körkort inför valet 2014. Socialdemokraterna anammade ideén och gjorde det till ett av sina vallöften.

Lånet är tänkt att i ett första steg riktas till vissa arbetslösa personer i åldern 18–47 år. Under 2019 avser regeringen att utvidga möjligheten även till unga i åldern 19–20 år som avslutat en gymnasieutbildning. Lånet är avsett att administreras av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

*Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss som föreslår nödvändiga lagändringar för att lån till körkort ska kunna införas. I lagrådsremissen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i lagen (1998:493) om trafikskolor. Syftet med lagändringarna är att dels skydda personuppgifter hos CSN i ärenden om körkortslån, dels göra det möjligt att kontrollera att utbetalda lånemedel används på avsett sätt.

Bli först att kommentera