Värdefullt möte med de fackliga organisationerna

Av , , Bli först att kommentera 2

Dagen inleddes med ett givande frukostmöte tillsammans med de fackliga organisationerna inom LO i Umeå. Under mötet fördes ett engagerat samtal om strategier inför valet, fackliga frågor och hur den socialdemokratiska politiken fortsatt ska ligga i framkant i arbetet med att förbättra villkoren för löntagare i Umeå och i hela landet.

Vi kunde under mötet konstatera att en röst på Moderaterna är en röst på Sverigedemokraterna och tvärtom. De har tydligt visat att de är beredda att samregera, vilket bland annat skulle innebära sänkta löner, minskad anställningstrygghet och sämre förutsättningar för facklig organisering. Det är en politik som leder till mer otrygghet, större inkomstklyftor och ökad segregation.

Under mötet berättade jag att vi socialdemokrater i Umeå kommun kommer att föreslå att kostnaden för satsningen på rätt till heltid tas vid årsbokslutet. Det är viktigt för oss som arbetsgivare och kommun att ta ansvar genom att erbjuda heltidsanställningar – så att kvalitén på den kommunala verksamheten blir högre och anställningarna tryggare.

Vi fick till stånd en god dialog under dagens möte och jag tar med mig många goda tankar och idéer från detta i mitt fortsatta arbete.