Byggandet av hyreslägenheter i Umeå fortsätter i hög takt

Av , , Bli först att kommentera 2

Det går bra för Umeå och till vår stora glädje upptäcker allt fler hur bra det är att leva, verka och bo i Umeå. Vi har en stadigt växande befolkning. Och med en växande befolkning ställs höga krav på oss som kommun att leverera den service och den infrastruktur som behövs när vi blir fler umebor. En av de mest centrala uppgifterna är att se till att varje människas rätt till en god boendesituation säkras.

Vi kommer därför att fortsätta bygga hyreslägenheter i Umeå i så högt tempo som möjligt. Under 2017 byggdes omkring 1 000 nya lägenheter varav 87 procent var hyreslägenheter. Byggtakten överlag motsvarar nu rekordåren under början av 90-talet och våra målsättningar för bostadsbyggandet är högt satta. Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har satt det konkreta målet om 2 000 nya bostäder årligen.

Därför agerar jag och mina partivänner politiskt för att gasa på bostadsbyggandet, så att vi kan upprätthålla en hög byggtakt och nå våra ambitiösa mål. I år, 2018, är det nästan 2 000 bostäder som fått startbesked. Slutresultatet för varje år kan såklart variera, eftersom vissa byggprojekt avslutas efter årsskiftet när räkningen för det föregående året upphört.

Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Tillgången till ett tillfredsställande boende skapar frihet för människor att styra över sina liv. Vi kommer därför inte att ge oss förrän alla som vill eller behöver, har tillgång till ett eget boende!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

I dag firar vi den samiska nationaldagen!

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag, den 6 februari, firar vi den samiska nationaldagen! Jag vill därför passa på att säga några ord om denna historiskt viktiga dag, uppmärksamma den starka samiska närvaron i Umeå och berätta kort om hur kommunen arbetar för att bejaka den samiska kulturen och språket. 

Nationaldagen firas i hela Sápmi, samernas land, som är det område som sträcker sig genom delar av Norge, Sverige, Finland och Ryssland och utgör samernas historiska bosättningsområden. Umeå kommun, som är en del av Sápmi, har i dag hissat den samiska flaggan på Rådhustorget i Umeå för att uppmärksamma nationaldagen. Dagen instiftades till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim 1917 – och just i år är markerar nationaldagen ett 100-årsfirande av det första samiska landsmötet på den svenska sidan. Detta möte ägde rum i Staare (Östersund) 1918 och var en viktig del i det samiska politiska uppvaknandet. Under de närmsta dagarna samlas därför många samer under en samisk festivalvecka i Östersund och många samer från Umeå deltar i firandet.

Det har funnits samer i Umeå med omnejd sedan urminnes tider. Detta bekräftas av arkeologiska lämningar, samiska ortsnamn, nedteckningar och vittnesmål. Än i dag används områden i Umeåtrakten för vinterbete för flera samebyar i Västerbotten och många samer lever, verkar och utövar sin kultur i Umeå.

Det umesamiska namnet för både Umeälven och staden Umeå är Ubmeje. Namnet betyder ”det dånande, brusande”, vilket sannolikt kan härledas till ljudet från Umeälvens forsar. Umeå kommun har sedan 2012 verkat för att Ubmeje ska användas på kartor och vägskyltar, men tyvärr inte fått gehör av berörda myndigheter.

Det finns en stark samisk närvaro i Umeå, vilken utgör en viktig del av vår samhällsgemenskap.

En av Sveriges mest aktiva sameföreningar och samiska institutioner som Svenska samernas riksförbund finns i Umeå. Såhkie – Umeå sameförening har nyligen firat 40 år och är en viktig aktör för det samiska kulturlivet i Umeå. Föreningen anordnar bland annat Ubmejen bjejvieh (Samiska veckan) varje år. Varje tisdag träffas samiska seniorer på den samiska träffpunkten  i det samiska kaféet och kulturhuset Tráhppie på Gammlia.

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och arbetar tillsammans med Delegationen för samiska frågor för att stärka de samiska språken och kulturen. Sedan hösten 2017 driver Umeå kommun en samisk förskoleavdelning på förskolan Passaren på Teg.

Den samiska närvaron är en viktig del av Umeås historia och framtid. Här kan man läsa mer om vad kommunen gör i egenskap av samiskt förvaltningsområde.