Ingen ska riskera att frysa ihjäl i Umeå år 2018

Av , , Bli först att kommentera 6

Umeå kommuns samarbete med Svenska kyrkan kring ett vinterhärbärge i Backengården är i grund och botten en fråga om mänsklig värdighet. Som medmänniskor kan vi inte acceptera att någon riskerar att frysa ihjäl en kall vinternatt i Umeå år 2018. 

Umeå kommun har ingått en överenskommelse med Umeå pastorat om att öppna ett vinterhärbärge i Backengården för bland annat utsatta EU-medborgare. Härberget kommer att ha 20 platser fram till den 15 april. Det rör sig alltså om en akut insats. Kommunen bidrar med ett ekonomiskt stöd om 500 000 kr, mot uppvisad kostnad, och Svenska kyrkan står för lokal och personal. Vi följer alltså noggrant upp det stöd vi bidrar med.

I en kommentar till SVT beskriver min kollega och partivän Margareta Rönngren på ett bra sätt varför detta är en ansvarsfull och rimlig åtgärd. Det går helt enkelt inte att ha människor sovandes utomhus eller i bilar när temperaturen kryper ner mot -25. Inte minst de senaste dagarna har vi fått erfara en bitande kyla.

Anders Ågren (M) yrkade avslag till kommunens stöd till härbärget. Han har också kritiserat oss, vi som genomdrivit detta stöd, i sociala medier.

Frågan är om Anders Ågren hade kunnat tänka sig att ta på sig ansvaret för om en svårt utsatt person, långt ifrån värme, ligger stelfrusen en morgon i Umeå?

Vi måste kunna hålla flera bollar i luften samtidigt och arbeta både akut och långsiktigt. Härbärget är en akut åtgärd.

De långsiktiga åtgärderna är bland annat följande.

  • Att människor som vill verka i Sverige kommer i arbete eller annan sysselsättning.
  • Att ställa krav på att länder som Rumänien och Bulgarien upphör med diskriminering och garanterar sina medborgare grundläggande sociala rättigheter.
    Regeringen arbetar aktivt med detta.
  • Stötta ideella organisationers humanitära arbete i utsatta EU-migranters hemländer.

Lag och ordning ska såklart gälla. Regeringen har därför föreslagit ny lagstiftning för att göra det enklare för markägare att komma till rätta med olovliga bosättningar. Förslaget bereds just nu av riksdagens civilutskott.

Lag och ordning handlar också om att Sverige måste leva upp till den internationella rätt som vi förbundit oss att följa. Sverige har åtagit sig att garantera grundläggande mänsklig trygghet och värdighet. Det är ett viktigt led i vårt bekämpande av orättvisa klassklyftor.

Vi tar alltså ett helhetsgrepp och godtar inte att människors hälsa riskeras under kalla vinternätter i Umeå. Det är lätt för Anders Ågren att kritisera när han sitter i opposition. Det är en annan sak när man har ett faktiskt ansvar för att människor inte ska fara illa. 

Bra möte med Skanskas ledning

Av , , Bli först att kommentera 0

Tillsammans med Lena Karlsson Engman (ordförande för tekniska nämnden) och Mikael Berglund (ordförande för byggnadsnämnden) träffade jag i dag Skanskas VD Gunnar Hagman och företagets regionala ledning. Mötet ägde rum på Teg i anslutning till Skanskas byggprojekt Solterrassen med 42 nya lägenheter. Efter mötet gjorde vi ett arbetsplatsbesök på bygget. När byggnaden är klar kommer den att utgöra ett värdefullt tillskott till bostadsförsörjningen i Umeå.

Den nya byggnaden utmärker sig på flera olika sätt. Framförallt var det glädjande att se att Skanska ansträngt sig för att hitta hållbara lösningar. Huset kommer att förses med solpaneler, väl genomtänkt ventilation anpassad till vårt klimat och flera andra energibesparande tekniska lösningar. Lägenheterna kommer också att utrustas med smarta funktioner som möjliggör för de boende att spara energi och övervaka sina hem. Flera av de tekniska lösningarna, bland annat solpanelerna, har utarbetats i ett nära samarbete med Umeå energi, vilket också är glädjande. Den här typen av modernt och hållbart byggande ligger i linje vår ambition om att Umeå ska växa på ett sätt som är förenligt med målet om en hållbar utveckling.

Under mötet stod det klart att Skanska hyser ett stort intresse för att positionera sig i Umeå. Det är positivt att aktörer som Skanska är beredda att bidra till Umeås utveckling. Det behövs nu när Umeå växer snabbt och det är därför vi för en nära dialog med aktörer som Skanska.

Umeå har en stark befolkningsutveckling. För närvarande ökar kommunens befolkning med omkring 2 000 personer per år. För att Umeås befolkningsutveckling – och ekonomi – ska kunna fortsätta i samma positiva riktning krävs att vi säkrar bostadsförsörjningen. God tillgång till bostäder är A och O för en växande kommun och ett nödvändigt led i att säkra kompetensförsörjningen i tillväxtbranscher.

Från kommunens sida innebär detta att vi måste arbeta idogt med att ta fram mer byggklar mark för att svara upp mot utmaningen att bibehålla en hög byggtakt. Detta är också viktigt för att över tid undvika konjunktursvängar i byggandet. Umeå kommuns personal har hittills gjort ett enastående arbete med att minska handläggningstiderna för bygglov, som nu ligger på drygt tre veckor. Umeå har därmed bland de lägsta handläggningstiderna i landet. Denna goda service gör stor skillnad i arbetet med att hålla uppe byggtakten.

Under 2017 tillkom 1 000 nya bostäder i Umeå och hittills i år har 2 000 nya bostäder fått startbesked. Det är rekordnoteringar och målet är att denna byggtakt ska upprätthållas och gasas på ytterligare. Vi har satt det högt ställda målet om 2 000 nya bostäder per år och det är ditåt vi strävar. Detta kräver ett fortsatt hårt arbete från vår sida och ett gott samarbete med aktörer som är beredda att investera i Umeå.