Konkurrensverket avskriver ärende om idrottshallar

Umeå kommun och Thoréngruppen har fört en dialog angående de idrottshallar som Thoréngruppen vill bygga i Umeå. Vi har diskuterat möjligheten för kommunen att hyra tider i de planerade hallarna. Både kommunen och föreningslivet har behov av ytterligare lokaler. För att täcka detta behov ser vi såklart över alla tänkbara möjligheter för att hitta en lösning som blir så billig och bra som möjlig. Att hyra lokaler för den tid vi har behov av kan vara en god lösning som innebär att vi slipper stora investeringskostnader. För oss handlar det om att hushålla med skattemedel och hitta ekonomiskt gynnsamma lösningar.

Efter ett tips till Konkurrensverket och till följd av myndighetens egen omvärldsbevakning inleddes dock ett granskningsärende i början av februari avseende detta. I dag meddelade emellertid Konkurrensverket att ärendet avskrivs (beslut 2018-02-16 med dnr 45/2018). Myndigheten ser inga skäl för ytterligare åtgärder.

Konkurrensverket tog fasta på det faktum att inga beslut har fattats, något bygge inte har inletts och något avtal inte ingåtts. Detta är helt enkelt en fråga som analyseras av kommunens tjänstemän för närvarande. Kommunen utreder om och under vilka förutsättningar förhyrning av de planerade idrottshallarna kan bli aktuell och om det skulle vara en för kommunen fördelaktig lösning. Denna utredning inbegriper såklart en noggrann juridisk analys av de regelverk vi har att följa.

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.