Äntligen kan Västra länken byggas i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 2

Under ett regeringssammanträde i dag avslogs överklagandena av Västra länken i Umeå vilket innebär Trafikverket kommer att kunna inleda byggandet redan i år. Planen är att vägen ska vara färdigställd under 2021. Västra länken blir den sista delen av ringleden runt Umeå och har planerats för sedan 90-talet. I ett första skede, år 1999, satte regeringen stopp för vägbygget. Men nu blir det alltså av – äntligen!

Jag har aktivt verkat för att Västra länken ska byggas och det har krävts stora politiska ansträngningar för att denna infrastruktursatsning skulle bli av. Som bekant står Sverige inför stora infrastrukturbehov och det har därför funnits oro kring huruvida Västra länken alls skulle bli aktuell. Tack vare våra påtryckningar och en omdömesgill bedömning från regeringens sida kan vi nu emotse den nya vägen.

Västra länken kommer att påverka näringslivet, bostadsbyggandet och miljön i en positiv riktning. Den kommer att leda den tunga trafiken bort från centrala Umeå och på så vis minska såväl trafikproblem som problem med luftföroreningar. I dag är två tredjedelar av Umeåprojektet färdigt och trafikeras. E4:an är i dag flyttad till Östra länken och E12 är tillfälligt flyttad till Norra och Östra länken i väntan på att den nya E12, Västra länken, byggs.

Västra länken medför möjligheter till en helt ny nivå av stadsutveckling och bostadsbyggande i centrala Umeå. Jag återkommer till detta på bloggen under morgondagen.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,