Träff med SKL:s ledning

Av , , Bli först att kommentera 5

I går träffade jag SKL:s ledning som för närvarande besöker kommunerna i Umeåregionen. På besök i Umeå var SKL:s ordförande Lena Micko, 1:e vice ordförande Anders Henriksson och VD Vesna Jovic.

Vi hade goda och intensiva diskussioner där jag påtalade vikten av att SKL driver frågan om förenklat samarbete mellan kommunerna, bl.a. vad gäller LOU. Jag framförde också att jag anser att SKL borde påverka regeringen i fråga om riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen får tyvärr ofta oönskade effekter och utesluter kommuner som redan valt att satsa ordentligt på välfärd och service istället för att skära ned. Statsbidragen borde ha en mer generell karaktär för att möjliggöra även för välskötta kommuner att rusta upp.

En annan fråga jag lyfte var att jag anser att SKL borde uppvakta regeringen angående de långa överklagandetiderna vid byggande av bostäder. Det är viktigt att vi har rättssäkra processer. Men det finns i dagsläget stort utrymme för effektivisering av överklagandeprocesserna – utan att för den delen dagtinga med klagorätt och rättssäkerhet. Tyvärr orsakar långa ledtider under överklagandeprocesserna fördröjning av ny bostadsbebyggelse som vi är i stort behov av! Jag lyfte även frågan om en översyn av riksintressen.

Sammanfattningsvis hade vi ett gott samtal och det glädjer mig att SKL lyssnar på sina medlemskommuner.

200 miljoner mer till Polismyndigheten i år

Av , , Bli först att kommentera 3

Den socialdemokratiskt ledda regeringen ärvde en polisiär kris från den borgerliga regeringen. När Moderaterna talar om att satsa på Polismyndigheten är det svårt att ta det på allvar, med beaktande av deras track record. Vill man sänka skatten så mycket som Moderaterna vill blir det dessutom inte särskilt mycket utrymme kvar till att investera i varken välfärd, rättsväsende eller trygghetsskapande arbete.

Vi har nu återigen fått ett kvitto på att den (S)-ledda regeringen tar trygghetsfrågorna på allvar. Regeringen har skärpt lagstiftningen och genomfört ett antal kriminaliseringar för att möta nya typer av brottslighet.

Men lagstiftningen är bara en papperstiger om det inte finns ett rättsväsende med kapacitet att lagföra. Att stifta lag är billigt – vilket kanske är orsaken till att högern har ett så ensidigt fokus på höjda straff. Alltså för att dölja det faktum att man inte är beredd att satsa på alla de komponenter som kostar pengar och som är nödvändiga för att skapa trygghet. Det gäller såväl lokalt som nationellt.

Tyvärr har det blivit alltför vanligt att det i medierna skrivs om allvarliga brott, inte minst sexualbrott, som läggs på hög när Polismyndigheten helt enkelt inte hinner med. Därför gläder det mig att mitt parti fortsätter satsningen på Polismyndigheten och avsätter 200 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att ytterligare stärka polisverksamheten. Satsningen är en del av vårt trygghetsprogram för Sverige – det största i modern tid.

I budgetpropositionen för 2018 inleddes en historisk satsning på Polismyndigheten i syfte att det ska bli 10 000 fler anställda till 2024. Den socialdemokratiskt ledda regeringen fortsätter att prioritera polisen. I vårändringsbudgeten föreslås nu att polisen får ytterligare 200 miljoner kronor mer i år, utöver resurserna som presenterades i höstbudgeten.

 Satsningen i korthet:

  • Polisen behöver mer och bättre utrustning. Det handlar inte minst om skyddsvästar, hjälmar och förstärkningsvapen för poliser i yttre tjänst. Nu kan polisen köpa den här typen av utrustning snabbare än planerat tack vare tillskottet på 200 miljoner kronor i årets vårändringsbudget.
  • Att polisen har god tillgång till rätt arbetsredskap är en förutsättning för att förbättra arbetsmiljön och värna tryggheten.
  • Förutom att anskaffa mer och bättre utrustning vill regeringen också att resurserna används till att utveckla kompetensen och utredningsförmågan gällande sexualbrott.