Namninsamling mot hedersvåld

Av , , Bli först att kommentera 12

I dag klockan 13 tog jag emot 2 601 namnunderskrifter från ett lokalt upprop mot hedersvåld. Jag tar frågan på stort allvar och ska nu titta närmre på de förslag som lämnas på namnlistorna och vilka åtgärder Umeå kommun kan vidta för att ytterligare utveckla arbetet mot hedersvåld.

Att arbeta aktivt mot hedersvåld ser jag som en självklar del av arbetet för ett Umeå som är tryggt över tid. För närvarande ser vi över möjligheterna att utöka Centrum mot vålds uppdrag för att kunna tillhandahålla specialistkunskaper om just hedersrelaterad brottslighet. Detta kommer att kunna tjäna som en resurs för kunskapsspridning och utbildning av handläggare och annan personal inom kommunen som möter både brottsoffer och förövare.

Nu är budgetarbetet igång!

Av , , Bli först att kommentera 2

Förra veckan drog budgetarbetet för Umeå kommun igång på allvar. I dag har vi fortsatt budgetberedning i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi går igenom skatteprognoser, befolkningsprognoser och verksamheternas behov.

Umeå har en snabb befolkningstillväxt, vilket ställer höga krav på välfärden. Vi måste därför våga prioritera de viktigaste verksamheterna i budgeten och möta välfärdsbehoven. För oss Socialdemokrater kommer din välfärd alltid att gå före stora skattesänkningar!

I takt med att flyktingströmmarna avtagit så ser det ut som att vi kommer att få en lägre inflyttning till Umeå än föregående år. Vi vill dock att så många som möjligt ska flytta till Umeå och vi välkomnar alla nya medborgare som vill vara delaktiga i att bygga framtidens Umeå!

Umeå har en mycket stark tillväxt. Vi är den enda kommun i Norrland som växer i snabbare takt än riket överlag. Därför måste vi stimulera bostadsbyggandet ännu mer kraftfullt, satsa på välfärden och se till att ännu fler kommer i arbete!

Energiparken på Umeå Energi arena invigd!

Av , , Bli först att kommentera 2

I går invigdes Energiparken vid Umeå Energi arena! Jag hade tyvärr själv inte möjlighet att närvara, men min kollega Ari Leinonen, ordförande i fritidsnämnden, var på plats.

Energiparken är en plats för rörelse öppen för alla Umebor och ett välkommet tillskott till fritidsutbudet i centrala Umeå. Det finns klättersten,en multiarena för basket, fotboll och innebandy, utegym, boulebana, pingisbord, löparbanor. Det kommer också att finnas en isrink på vintern.

Energiparken syftar till att inspirera umebor av alla åldrar att komma ut och röra på sig och den ska vara öppen och tillgänglig året runt.

Umeå Energi har också installerat solceller, vindkraft och WiFi på området. De parkeringar som försvunnit till förmån för Energiparken har kompenserats med nya parkeringar mellan platsen för det gamla badhuset och fotbollsarenan. Totalt ökar antalet parkeringsplatser från 180 till drygt 200.

Energipark 2