En budget för ett Umeå som håller ihop

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag har jag haft förmånen att tillsammans med min kommunalrådskollega Margareta Rönngren presentera Socialdemokraterna i Umeås förslag till budget för 2019. Det är en budget med fokus på skola, vård och omsorg. Välfärdens behov måste gå före andra investeringar samt skattesänkningar.

I det kommunalpolitiska handlingsprogram som Socialdemokraterna i Umeå antog tidigare i våras slogs fast att investeringar i välfärden ska gå före andra investeringar, exempelvis projekt i centrum. Fokus för nästa mandatperiod ska ännu tydligare ligga på skola, vård och omsorg.

Vi har lovat att satsa på för- och grundskolan, finansiera rätt till heltid för alla tillsvidareanställda i Umeå kommun och införa en byggstimulans för trygghetsboenden för äldre. Dessa löften infrias nu i budgetförslaget för 2019.

I budgetförslaget prioriteras skola, vård, omsorg och äldres välfärd tydligt. Totalt tillförs nämnderna 352,3 mnkr. Ramförstärkning per nämnd för några av nämnderna i förhållande till 2018 års budget framgår av tabellen nedan.

För- och grundskolenämnden
Tilldelning: + 94,4 mnkr Ökning i procent: 5,2 %

Äldrenämnden

Tilldelning: + 83,7 mnkr Ökning i procent: 8,7 %

Individ- och familjenämnden

Tilldelning: + 82,2 mnkr Ökning i procent: 6,9 %

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tilldelning: + 20 mnkr Ökning i procent: 4,5 %

Även i investeringsbudgeten prioriteras välfärden. Socialdemokraterna planerar för stora investeringar i förskola, grundskola, gymnasieskola och LSS-boenden. Tillsammans med AB Bostaden genomförs investeringar i trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden för äldre.

Investeringar i stadsutvecklingsprojekt får stå tillbaka till förmån för investeringar i välfärden. Exempelvis har Socialdemokraterna valt att förskjuta ombyggnationen av norra och södra Renmarkstorget till förmån för välfärdsinvesteringar.

Välfärden är grunden för att Umeå ska kunna växa tryggt. Det är genom en stark välfärd vi bygger en mer jämlik kommun. Behoven inom välfärden är stora. I budgeten har vi därför valt att kraftfullt prioritera skola, vård, omsorg och äldres välfärd.

Vi har också finansierat viktiga reformer som byggstimulans för trygghetsboenden och rätt till heltid för alla tillsvidareanställda i kommunen. Heltidsreformen är oerhört viktig för att klara kompetensförsörjningen, skapa en bättre arbetsmiljö och ge personalen bästa möjliga förutsättningar att leverera god välfärd och bra service.

De prioriteringar som görs i budgeten lägger grunden för ett fortsatt tryggt Umeå. Socialdemokraterna har även lagt särskilda uppdrag för att öka den fackliga förtroendemannatiden att arbeta med arbetsmiljöfrågor, för att påskynda arbetet med digitalisering och fortsätta trygghetssatsningarna inom ramen för UmeBrå.

Socialdemokraterna i Umeå vill:

• Göra en kraftig utbyggnad av förskolan och grundskolan.

• Öka byggandet för äldres behov genom en kommunal byggstimulans.

• Finansiera rätt till heltid för alla tillsvidareanställda i Umeå kommun.

• Prioritera investeringar i välfärden framför andra investeringar.

Bild

Minnessten för Umeås veteraner invigd i Döbelns park

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag, på Veterandagen, hade jag den stora förmånen att delta i avtäckandet och invigningen av den minnessten för Umeås veteraner som Umeå kommun, i ett nära samarbete med Fredsbaskrarna, låtit uppföra i Döbelns park. Det blev en välbesökt och värdig ceremoni. Tillsammans med mig deltog Anders Ågren för att hedra våra veteraners omistliga insatser för fred och säkerhet runtom i världen.

Efter avtäckandet höll jag en kort appell för de närvarande under ceremonin. Jag skulle vilja återge den här nedan. Budskapet är viktigt. Sveriges internationella insatser, ofta under FN-flagg, gör en stor skillnad. De människor som med fara för sitt eget liv och hälsa gör en insats för fred och säkerhet förtjänar vår fulla respekt och vårt fulla stöd. Min förhoppning är att minnesstenen ska tjäna som en god påminnelse för oss alla om våra veteraners viktiga värv.

Det är med värme och stor respekt som vi i dag, på Veterandagen, avtäcker en minnessten för att hedra kvinnor och män som verkligen gjort skillnad. Stenen är lika beständig som de insatser som veteraner i Fredsbaskrarna utfört runt om i världen.

Kongo, Mellanöstern, Balkan, Afghanistan, Mali, för att nämna några exempel. De flesta av oss följer de dramatiska händelserna via media. Men för alla som deltar i internationella operationer är detta platser för ett dagligt arbete, många gånger under tuffa förhållanden och med stora risker.

I de flesta fall utförs uppdragen med FN-mandat. Många tänker kanske spontant på militärer i fredsbevarande uppdrag, men bland veteranerna finns också många poliser, sjukvårdspersonal, brandmän, valövervakare och hjälparbetare.

Vi är många som har kompisar eller släktingar som genomfört internationell tjänstgöring. Deras uppoffring och engagemang stärker både oss och samhället i stort.

Kongoveteranerna fick vid hemkomsten inte den uppskattning som de så väl förtjänade, men i dag är vi väl medvetna om och tacksamma för det internationella arbete som Umeåbor och andra svenskar deltar i. Ett arbete för fred, för trygghet och för en bättre värld.

Jag kan inte tänka mig något som beskriver Fredsbaskrarna bättre än orden: Rikast är den som ger mest.

Tack för allt som ni har gett genom åren!

IMG_1566

Det är dags att #stoppavinstjakten!

Av , , Bli först att kommentera 3

Den 7 juni ska riksdagen rösta ja eller nej till Socialdemokraternas förslag att stoppa vinstjakten i välfärden.

Det är verkligen på tiden att vi reglerar vinstuttaget i välfärden. Resurserna behövs i välfärden – inte på privata konton i skatteparadis!

Sverige är i dag det enda landet i världen där friskolor kan plocka ut obegränsat med vinst ur skattefinansierad verksamhet. År 2015 dränerades välfärden på 4,7 miljarder kronor skattemedel som plockades ut i privata vinster. Detta motsvarar att nyanställa 7 5000 undersköterskor!

Det finns ett stort stöd, bland väljare till alla partier, för att begränsa vinsterna i välfärden. 7 av 10 svenskar vill att så ska ske. Ändå motsätter sig Moderaterna och Sverigedemokraterna detta förslag. Det är skandalöst!

Om du håller med om att vinstjakten måste få ett slut, gör som jag och skriv under Socialdemokraternas namninsamling här.