Mitt valtal i Broparken

Av , , Bli först att kommentera 1

Som jag skrev om tidigare i dag höll vi socialdemokrater valupptakt i Broparken i Umeå i söndags. Jag hade förmånen att, tillsammans med flera andra eminenta talare, hålla låda i några minuter. Nedan följer en avskrift av mitt första valtal under denna slutspurt av valrörelsen. 

Kära partikamrater,

Både nationellt och lokalt här i Umeå står vi inför ett av de viktigaste valen i Sveriges moderna historia. Jag skulle vilja kalla det en folkomröstning om den svenska välfärdsmodellen. Alternativen är tydliga.

Högerpartierna med Moderaterna i spetsen vill fortsätta sänka skatten för dem som har allra mest.

I sitt senaste budgetförslag i riksdagen sänker Moderaterna skatten mest för inkomster över 100 000 kr i månaden. Tillsammans med Sverigedemokraterna vill Moderaterna sänka lönerna och göra anställningarna otryggare. De går till val på att bygga ett samhälle där den som är rik kan ta för sig på bekostnad av alla andra.

Vi socialdemokrater vill istället bygga ett starkt samhälle som är till för alla människor. Ett samhälle där vi alla kan uppnå våra drömmar. Ett samhälle där vi alla bidrar efter förmåga och tar del av efter behov. Det är vad den svenska välfärdsmodellen handlar om.

Detta gäller även lokalt här i Umeå.

Moderaterna i Umeå vill sänka kommunalskatten med 284 miljoner kronor. Det motsvarar drygt sju vård- och omsorgsboenden, 600 undersköterskor eller mer än 2 000 förskoleplatser. Med en sådan politik skulle klassklyftorna öka och Umeå skulle bli otryggare. Därför behövs vår politik mer än någonsin.

Kamrater,

Tyvärr har vi ett vänsterparti i Umeå som i flera frågor gått i moderaternas ledband och som inte visat det omdöme som krävs för att värna Umeås utveckling.

Vänsterpartiet ställde sig bakom en motion från moderaterna i våras, som skulle innebära att tjänstemän inom kommunen skulle få en friskvårdstimme på bekostnad av undersköterskor, omsorgspersonal och lärare.

Vänsterpartiet har sagt nej till att bygga seniorboenden på kvarteret Lodet, för att istället släppa fram marknadskrafterna. Det innebär att de säger nej till att Bostaden ska bygga hyreslägenheter för äldre, för att istället släppa fram bostadsrätter som vanliga arbetare och löntagare inte har råd med.

De försöker bromsa byggandet av den nya färjan mellan Umeå och Vasa. Färjan är viktig för Umeås industri och Vänsterpartiets linje skulle hämma tillväxten av nya arbetstillfällen i Umeå. Detta slår direkt mot vanliga löntagare.

Kamrater,

Under våren har trygghetsfrågorna diskuterats flitigt här i Umeå under våren. Vi socialdemokrater står för en proaktiv politik i dessa frågor. Därför satsar vi på praktikplatser och sommarjobb för unga. Vi bygger en ny ungdomsgård och ser till att polis, skola och socialtjänst jobbar i nära samarbete för att fånga upp ungdomar på glid.

Moderaternas beska medicin är övervakningskameror och fler batonger. Det löser inga problem.

För oss är det ett misslyckande när människor måste straffas. Därför satsar vi starkt på det förebyggande arbetet.

Kamrater,

Det är ni som är det socialdemokratiska partiets själ och hjärta. Det är ni som är avgörande i detta val. Det är ni som står längst fram i kampen mot de högerkrafter som vill rasera välfärdssamhället.

Låt oss därför kavla upp ärmarna och arbeta ända in i kaklet den 9 september. För ett Sverige och ett Umeå som präglas av frihet, jämlikhet och solidaritet!

Tack!

Intervju med studenttidningen Vertex

Av , , Bli först att kommentera 0

I dag intervjuades jag av en reporter från studenttidningen Vertex som ges ut på Umeå universitet. Umeås studenter är oerhört betydelsefulla för hela kommunens utveckling. Det vill jag ska avspeglas i den politik vi bedriver.

En av de frågor jag lyfte i intervjun var bostadssituationen för studenter. Detta är en kontinuerlig utmaning som har hög prioritet för oss socialdemokrater.

I Umeå har vi lyckats bygga tillräckligt för att det ska råda balans på studentbostadsmarknaden. Vi har en bättre situation i Umeå än på många andra jämförbara studieorter. Men det finns såklart mycket kvar att göra för att förbättra situationen ytterligare och se till att bostadsbrist för studenter inte uppstår!

Under mandatperioden har vi lyckats höja byggtakten överlag i kommunen. Vi har gått från omkring 500 nya bostäder per år till omkring 1000 – 1300 per år. Mer än 50 procent av de nya bostäder som byggs i Umeå är hyresrätter och en stor del av dessa mindre hyresrätter för bl.a. studenter. Bara i år har 2000 nya bostäder fått startbesked.

Vår målsättning är att det ska byggas 2000 nya bostäder per år i Umeå och att merparten är hyresrätter som studenter och vanligt folk har råd med.

Jag har tidigare haft en dialog med studentföreningarna där dessa lyft just bostadsfrågan. Jag och mitt parti har därefter gått från ord till handling och vidtagit åtgärder för att trycka upp byggtempot. Det har handlat om att de till att det finns byggklar mark och ha effektiva bygglovsprocesser. Detta har, som framgår ovan, gett resultat.

Vi vill fortsätta på den inslagna vägen mot 2000 nya bostäder per år. Alla som vill plugga i Umeå ska snabbt kunna få en bostad som passar en students plånbok!

Bostadsfrågan påverkas i allra högsta grad av vilket parti som har makten. Moderaterna vill införa marknadshyror, något som skulle leda till kraftiga hyresökningar som inte minst skulle drabba våra studenter hårt! Jag och mitt parti säger nej till marknadshyror och kommer inte att vika ner oss i den frågan.

Valupptakt i Broparken

Av , , Bli först att kommentera 0

I söndags höll vi socialdemokrater vår valupptakt i Broparken i Umeå. Stämningen var god och vädret vackert! Tillsammans med bl.a. Anders Ygeman (S gruppledare i riksdagen), Helen Pettersson (riksdagsledamot för S i Västerbotten, Harriet Hedlund (ordförande för Umeå arbetarekommun) och Peter Olofsson (S landstingsråd) hade jag förmånen att hålla valtal som inledning av slutspurten i valrörelsen. Nedan följer lite bilder från valupptakten. Bilderna är tagna av min gode partikamrat Ali Yasin.

 

38985026_2175348025872099_369624039385202688_n 38975493_507377269709044_4254009684706459648_n 38912112_344128246124991_3940984664218402816_n