Fortsatta dimridåer från Vänsterpartiet

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag bemötte förra veckan påståenden från Vänsterpartiets Mattias Sehlstedt om att jag eller någon annan skulle ha lovat marktilldelning eller annan upplåtelse vid Nydalasjön till ett privat företag. Detta trots att det tydligt framgår av översiktsplanen att Nydalasjön ska vara en rekreationsplats och ej privatiseras.

Det Sehlstedt påstod då är osant.

Nu har Sehlstedt skrivit ytterligare ett inlägg där han anklagar mig för ordvrängeri och där han saluför kvalificerade konspirationsteorier om att kommunens avdelning för mark och exploatering skulle ha fått dolda politiska direktiv om att gå vidare med ett planärende initierat av en privat aktör.

Även detta luktar valrörelse långa vägar och det är en ohederlig taktik.

Låt mig därför säga: varken jag eller någon annan politiker har lovat upplåtelse av ett område vid Nydalasjön till en privat aktör. Översiktsplanen är tydlig och står fast. Socialdemokraterna har ingen avsikt att ändra detta.

Jag har fått veta att beredningen på Mark och exploatering bottnar i ett rent misstag. Sådant inträffar faktiskt, utan att det finns någon hemlig baktanke. Istället för att sprida konspirationsteorier kan Sehlstedt ta reda på fakta.

Tyvärr hann fullmäktige inte med att avhandla Sehlstedts enkla frågor på detta tema. Jag ser fram emot att sakligt få klargöra situationen samt mitt partis inställning i nästa fullmäktige.

Mer trygghet för barnfamiljer gynnar hela samhället!

Av , , Bli först att kommentera 1

I går presenterade Stefan Löfven och Magdalena Andersson vårt nationella, socialdemokratiska valmanifest. Det fanns mycket att glädjas åt där.

De senaste fyra åren har vi bytt riktning på svensk politik. Från stora skattesänkningar till investeringar i välfärden. Från underskott i statsbudgeten till överskott. I dag går 300 000 fler till jobbet, 100 000 av dem inom välfärden. Sverige har nu den högsta sysselsättningsgraden som uppmätts i något EU-land – någonsin.

Vi vill fortsätta på den inslagna vägen. Den ekonomiska styrka och det fundament med goda reformer vi lagt under denna mandatperiod kan fungera som en språngbräda för nya, stora reformer.

Vi vill därför genomföra det största trygghetspaketet i modern tid.

En av de stora reformerna i detta trygghetspaket är en satsning på en extra vecka ledigt för barnfamiljer. Föräldrar ska ha möjlighet att ta ut en vecka ledigt när barnen inte kan vara i skolan. I dag är det många föräldrar som känner sig tvungna att gå ner i arbetstid för att ha tid med familjen. Detta leder till produktionsbortfall men också till en svagare ekonomi för barnfamiljerna. Familjeveckan kan därför göra en viktig skillnad för barnfamiljerna, både ekonomiskt men också i form av högre livskvalitet.

Vårt förslag innebär att föräldrar som arbetar får fem lediga dagar var per år som de kan ta ut när barnen inte kan vara i förskolan eller skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande. Förslaget gäller för föräldrar till barn mellan 4 och 16 år.

Det är en reform som gör att fler kan kombinera arbete med familjeliv, som gör att fler föräldrar kan tillbringa mer tid med sina barn, och som gör att fler kan känna trygghet i vardagen.

Välmående barnfamiljer gör samhället bättre för alla. Barn som får mer tid med sina föräldrar blir tryggare och rustas bättre för vuxenlivet. Föräldrar som mår bra och kan ägna tid åt familjen kan bidra bättre till det gemensamma samhällsbygget. Det handlar helt enkelt om solidaritet.

Bli först att kommentera

(S) föreslår tre miljarder årligen för att kapa vårdköerna

Av , , Bli först att kommentera 1

Att köerna och vårdbehoven vuxit i Sverige de senaste åren är ett faktum. Den främsta lösningen på detta är att investera ännu mer i välfärden för att komma till bukt med köernas orsaker.

Under den borgerliga regeringen minskade antalet anställda inom vården per capita till rekordlåga nivåer. Under denna mandatperiod har vi lyckats investera ikapp och återställa nivåerna i hög grad. Men det behöver göras mer, eftersom befolkningen och vårdbehoven ökat sedan maktskiftet 2006.

Det tar tid att återställa två mandatperioder av vanskötsel av statsfinanserna, nedskärningar och skattesänkningar.

Moderaterna och övriga allianspartier vill gärna påskina att de har lösningen på problemet med köer och att människor inte får vård i tid.

Samtidigt vill de sänka skatten med mer än 60 miljarder, mest för dem med höga inkomster.

Den som tjänar 120 000 kr / månad får en skattesänkning på 9 000 kr, medan en medelinkomsttagare får 500 kr i skattesänkning om Ulf Kristersson blir statsminister.

Skattesänkningar för personer med höga inkomster löser inte vårdens problem. 

Alliansen försöker dock dölja detta faktum med att föreslå en kömiljard av samma snitt som den som infördes under den förra borgerliga regeringen. Det löser heller inte vårdens problem.

Kömiljarden fick till effekt att landstingen började ”jaga pinnar” för att förbättra statistiken. Enklare fall slussades snabbt igenom systemet för att förbättra siffrorna. Tiden för återbesök för svårt sjuka i behov av specialistvård blev mindre.

Den borgerliga kömiljarden är alltså en kosmetisk åtgärd som inte sätt löser de mer genomgripande problemen inom vården. Dessa problem löses genom investeringar och några sådana har man inte råd med om man sänker skatten för de rikaste.

Därför glädjer det mig att mitt parti i går kunde presentera tre årliga miljarder i extra satsning på sjukvården.

Sveriges växande och åldrande befolkning ställer allt högre krav på vården. Det är såklart helt orimligt att var tredje patient ska behöva vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på operation. Var fjärde väntar för länge på ett besök inom specialistvården.

Vi vill tillsammans med landstingen ta fram en generalplan för vård i tid där det också ställs tydliga krav på landstingen att göra det som behövs för att människor snabbare ska få vård.

Det är genom samarbete och investeringar vi kortar vårdköerna – inte genom privatiseringar och skattesänkningar.

Socialdemokraternas förslag innebär i korthet:

• 3 nya miljarder för att kapa vårdköerna: Vi vill ge ett tillskott till landstingen på tre miljarder per år för att korta vårdköerna.

• En generalplan för vård i tid: Huvuddelarna är Vårdens personalförsörjning, Effektivare vårdprocesser och Bättre lösningar för äldre multisjuka och kroniker.

Bli först att kommentera