(S) föreslår tre miljarder årligen för att kapa vårdköerna

Att köerna och vårdbehoven vuxit i Sverige de senaste åren är ett faktum. Den främsta lösningen på detta är att investera ännu mer i välfärden för att komma till bukt med köernas orsaker.

Under den borgerliga regeringen minskade antalet anställda inom vården per capita till rekordlåga nivåer. Under denna mandatperiod har vi lyckats investera ikapp och återställa nivåerna i hög grad. Men det behöver göras mer, eftersom befolkningen och vårdbehoven ökat sedan maktskiftet 2006.

Det tar tid att återställa två mandatperioder av vanskötsel av statsfinanserna, nedskärningar och skattesänkningar.

Moderaterna och övriga allianspartier vill gärna påskina att de har lösningen på problemet med köer och att människor inte får vård i tid.

Samtidigt vill de sänka skatten med mer än 60 miljarder, mest för dem med höga inkomster.

Den som tjänar 120 000 kr / månad får en skattesänkning på 9 000 kr, medan en medelinkomsttagare får 500 kr i skattesänkning om Ulf Kristersson blir statsminister.

Skattesänkningar för personer med höga inkomster löser inte vårdens problem. 

Alliansen försöker dock dölja detta faktum med att föreslå en kömiljard av samma snitt som den som infördes under den förra borgerliga regeringen. Det löser heller inte vårdens problem.

Kömiljarden fick till effekt att landstingen började ”jaga pinnar” för att förbättra statistiken. Enklare fall slussades snabbt igenom systemet för att förbättra siffrorna. Tiden för återbesök för svårt sjuka i behov av specialistvård blev mindre.

Den borgerliga kömiljarden är alltså en kosmetisk åtgärd som inte sätt löser de mer genomgripande problemen inom vården. Dessa problem löses genom investeringar och några sådana har man inte råd med om man sänker skatten för de rikaste.

Därför glädjer det mig att mitt parti i går kunde presentera tre årliga miljarder i extra satsning på sjukvården.

Sveriges växande och åldrande befolkning ställer allt högre krav på vården. Det är såklart helt orimligt att var tredje patient ska behöva vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på operation. Var fjärde väntar för länge på ett besök inom specialistvården.

Vi vill tillsammans med landstingen ta fram en generalplan för vård i tid där det också ställs tydliga krav på landstingen att göra det som behövs för att människor snabbare ska få vård.

Det är genom samarbete och investeringar vi kortar vårdköerna – inte genom privatiseringar och skattesänkningar.

Socialdemokraternas förslag innebär i korthet:

• 3 nya miljarder för att kapa vårdköerna: Vi vill ge ett tillskott till landstingen på tre miljarder per år för att korta vårdköerna.

• En generalplan för vård i tid: Huvuddelarna är Vårdens personalförsörjning, Effektivare vårdprocesser och Bättre lösningar för äldre multisjuka och kroniker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.