Vi värnar en stark allmännytta och byggande för äldres behov

Av , , Bli först att kommentera 1

Som jag skrev i går tänkte jag redogöra min syn på de ämnen som diskuterades under VK:s sista debatt inför kommunvalet.

Inför debatten fick alla partier redogöra för ett av sina vallöften. Dessa vallöften blev sedan ämnena för debatten. Partierna fick sedan debattera sitt och andras vallöften. Alla partier fick dock inte debattera samtliga vallöften.

Jag fick tillfälle att lyfta vårt socialdemokratiska vallöfte om rätt till heltid för alla tillsvidareanställda inom Umeå kommun. Det är en viktig och stor reform som syftar till att trygga välfärden.

Vänsterpartiet hade valt att debattera utförsäljningarna av delar av AB Bostadens bestånd och menade att detta aldrig borde ha skett. De menade att de är den enda garanten för att allmännyttan inte säljs ut.

Jag fick då tillfälle att berätta om varför detta var nödvändigt för att stärka AB Bostaden och möjliggöra viktiga investeringar. Jag var tydlig med att jag och Socialdemokraterna värnar allmännyttan. Den är en av våra viktigaste gemensamma resurser och vi kommer ALDRIG gå med på att sälja vårt gemensamma bostadsbolag.

Genom utförsäljningen av omkring 8 procent av AB Bostadens bestånd kunde vi ge allmännyttan muskler att stärka sin ställning på Umeås bostadsmarknad. Bolagets finansiella ställning stärktes, vilket möjliggör att ta tag i eftersatt underhåll och göra nya investeringar.

Genom att kapital frigjordes kan AB Bostaden nu bygga för äldres behov i Umeå.

När vi socialdemokrater ser vi ett samhällsproblem anstränger vi oss för att lösa det. Med en växande äldre befolkning har behoven ökat och våra äldre måste kunna få en trygg ålderdom och ha någonstans att bo.

Därför har vi nu sett till att AB Bostaden ska bygga 480 trygghetsboendeplatser, alltså särskilda lägenheter för äldre. Därutöver kommer AB Bostaden att bygga vård- och omsorgsboenden på Haga och Västteg med totalt 180 platser.

Inom några år kommer Bostaden därför att ha ett bestånd i paritet med det man hade innan utförsäljningen.

Detta var den lösning som stod till buds. Andra lösningar hade riskerat att kommunen slog i lånetaket vilket hade gått ut över andra delar av välfärden, som också står inför omfattande investeringar.

Vill man kunna genomföra progressiv vänsterpolitik så räcker det inte med löften och goda intentioner. Man måste värna en stark ekonomi, en budget i balans och sedan verkställa god politik för vanligt folk.

Vänsterpartiet är snabba med att säga nej, men erbjuder aldrig några egna lösningar. De tar inte ansvar för våra gemensamma utmaningar. Vi socialdemokrater vill kunna gå från ord till handling.

Det är lätt att vara nej-sägare i opposition. Men vi socialdemokrater vill kunna lösa medborgarnas behov. Våra äldres behov måste lösas. Man kan diskutera metoden. Men det var det bästa alternativ som stod till buds.

Givetvis vill vi inte sälja AB Bostaden. Vi värnar allmännyttan. Den är en otroligt viktig gemensam resurs.

Det är inte minst tydligt nu när vi aktivt kunnat använda AB Bostaden för att lösa bostadsbristen för äldre.