Pendeltåg till Holmsund – en satsning för utveckling och framtidstro!

Av , , Bli först att kommentera 1

Om Socialdemokraterna får kommunmedlemmarnas förtroende efter valet vill vi utreda, och så snart som möjligt inrätta, pendeltågstrafik mellan Umeå och Holmsund. Det skulle skapa fantastiska möjligheter för utveckling i Holmsund. Utöver detta satsas redan i dag i Holmsund. Skärgårdsskolan ska renoveras och en ny idrottshall byggas. Det planeras för 2 000 nya bostäder i den s.k. Skärgårdsstaden i Holmsund.

En röst på Socialdemokraterna den 9 september är en röst för utveckling och framtidstro i hela kommunen!

 

 

Bli först att kommentera

En stark välfärd ger trygghet för alla umebor

Av , , Bli först att kommentera 2

I vår budget för 2019 gör vi en tydlig prioritering av välfärden. Stadsutvecklingsprojekt i centrum får stå tillbaka för investeringar i välfärden. Vi kommer alltid att sätta välfärdens behov före skattesänkningar.

Moderaterna i Umeå vill sänka skatten med 284 miljoner kronor. Det motsvarar kostnaderna för:

 • 2 000 heltidsplatser på förskolan, inklusive lokalkostnad, måltider m.m.
 • omkring 570 förskoleplatser.
 • cirka 490 utbildningsplatser på gymnasiet eller 530 utbildningsplatser inom grundskolan.
 • 437 platser vård- och omsorgsboende eller lite mer än 7 boenden.
 • omkring 600 undersköterskor.
 • cirka 510 socialsekreterare.

Det säger sig självt att en sådan omfattande skattesänkning inte går obemärkt förbi. Som socialdemokrat menar jag att dessa resurser gör större nytta i välfärden.

Valet står mellan skattesänkningar och välfärd. 

Se mer om de satsningar vi gör på skolan i vår budget i filmen nedan. 

 

Bli först att kommentera

Vad innebär en krona i sänkt kommunalskatt?

Av , , Bli först att kommentera 3

Moderaterna i Umeå framhåller ihärdigt att deras största och viktigaste reform är att sänka Umeås kommunalskatt med en krona. Det kan låta lite futtigt, men vad innebär det egentligen?

Först något om varför jag inte står bakom detta. Genom skatten finansierar vi ett välfärdssamhälle som bereder möjligheter för människor. Gemensamt frigör vi varandra från begränsningar i våra liv, såsom socioekonomisk ställning, sjukdom, ålderdom, och ser till att alla människor får bästa möjliga chans till ett gott liv och att förverkliga sina drömmar.

När Moderaterna talar om en krona i sänkt skatt så motsvarar det, i Umeå kommun, 284 miljoner kronor. 

Detta motsvarar i sin tur kostnaderna för:

 • 2 000 heltidsplatser på förskolan, inklusive lokalkostnad, måltider m.m.
 • Omkring 570 förskolepedagoger
 • Omkring 490 utbildningsplatser på gymnasiet och 530 utbildningsplatser inom grundskolan
 • 437 platser på vård och omsorgsboenden eller lite mer än 7 boenden. Varje boende har i snitt 60 platser och en plats kostar cirka 650 tkr.
 • Omkring 600 undersköterskor.
 • Cirka 510 socialsekreterare.

Detta är den stora konflikten inför valet på söndag. Ska vi fortsätta göra allt vi kan för att bereda frihet och möjligheter för varandra, genom upprätthållandet av en stark välfärd, eller ska vi sänka skatten?

Valet är ditt den 9:e september! 

Vi vill fortsätta bygga för äldres behov!

Av , , Bli först att kommentera 1

Vi har sett till att AB Bostaden har de muskler som krävs för att nu bygga för äldres behov. Äldres rätt till bostad och platser på vård- och omsorgsboende måste säkras!

Vi har nu gett AB Bostaden i uppdrag att använda de resurser som frigjordes genom försäljningen av en liten del av bolagets bestånd, till att bygga flera hundra trygghetsboendeplatser och omkring 180 platser på vård- och omsorgsboende. Alla ska kunna åldras tryggt i Umeå! Se mer om detta i filmen nedan.

Bli först att kommentera

Vi satsar på framtidens Umeå – ny industri säkrar jobb och framtidstro

Av , , Bli först att kommentera 2

Som jag kunde berätta om i går fattade vi, på Socialdemokraternas initiativ, beslut om att ge Mark- och exploatering i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal för Komatsu Forest som vill säkerställa möjligheten att växa i Umeå. På den mark vi kommer att sälja till Komatsu, vid Klockarbäcken i Umeå, kommer de att ha möjlighet att bygga en ny fabrik. Jag har fört samtal under lång tid med Komatsu och verkar för att de ska vilja investera i Umeå.

Umeå är redan i dag Norrlands industriella centrum och vi vill stärka den positionen. Med ny och starkare industri skapas nya arbetstillfällen och framtidstro för umeborna. Därför verkar jag och mitt parti outtröttligt för fler arbetstillfällen, för att Umeå ska kunna växa och välfärden ha en stabil finansiering över tid.

Se mer om detta i filmen nedan. 

Bostad är en social rättighet – vi vill fortsätta bygga för framtidens Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 1

Socialdemokraterna i Umeå vill:

 • Fördubbla bostadsbyggandet. Det ska byggas 2 000 nya bostäder i Umeå årligen och merparten ska vara hyresrätter som vanligt folk har råd med.

Vi har under mandatperioden redan lyckats öka det årliga bostadsbyggandet från omkring 500 – 600 bostäder årligen, upp till 1 000 – 1 300 bostäder per år. Bara i år har 2 000 bostäder fått startbesked. Vi vill se till att byggtakten kommer upp i en nivå på 2 000 bostäder årligen så att Umeå kan växa och allas rätt till egen bostad garanteras.

 

Bli först att kommentera

Politik spelar roll för arbetslivet!

Av , , Bli först att kommentera 4

Även om den svenska modellen överlåter en stor del av regleringen av arbetsvillkoren till arbetsmarknadens parter så har politiken stor betydelse.

När Alliansen tog makten 2006 vidtog man aktivt åtgärder för att minska den fackliga organiseringsgraden (höjd avgift till a-kassan, slopat skatteavdrag för fackavgiften) och trycka ner den s.k. reservationslönen (sänkt tak i socialförsäkringarna, tidsgränser i sjukförsäkringen, jobbskatteavdrag).

Nu går både SD och borgerligheten till val på att luckra upp anställningsskyddet och tillåta fortsatt missbruk av osäkra anställningsformer. SD röstade nej till återinförd avdragsrätt för fackavgiften, något som inte ens M gjorde i riksdagen.

Borgerligheten och SD blockerade den S-ledda regeringens lagförslag som skulle ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling.

Politik spelar roll för arbetslivet och löntagarnas rättigheter.

Socialdemokraterna vill:

– Avskaffa allmän visstid.

– Stärka rätten till heltidsanställning.

– Begränsa delade turer.

– Stoppa missbruket av subventionerade anställningar.

– Bekämpa arbetslivskriminaliteten och den osunda konkurrensen.

– Kräva sjyssta villkor vid offentliga upphandlingar. Kollektivavtalsenliga villkor ska gälla vid upphandlingar.

– Stoppa lönedumpningen på svenska arbetsplatser.

– Stärka skyddet mot trakasserier i arbetslivet.

– Stärka regelverket för att förbättra arbetsmiljön. Ingen ska dö på jobbet!

Läs mer om våra förslag för en bättre arbetsmarknad och stärkta rättigheter för arbetare och löntagare i vår handlingsplan för en trygg arbetsmarknad. 

Bli först att kommentera

Historiskt beslut för ny industri i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har vi i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott, på socialdemokratiskt initiativ, beslutat att ta fram ett markanvisningavtal för Komatsu Forest, som vill köpa mark på Klockarbäcken i syfte att utveckla sin industri.

Jag har under en längre tid fört samtal med Komatsu. Företaget ser utvecklingspotentialen i Umeå och betonar då den höga närvaron av innovativa företag, universitet och utveckling av infrastrukturen som viktiga faktorer för fortsatt utveckling.

Genom den nya färjan säkerställer vi en effektiv öst-västlig transportkorridor, något som Komatsu och flera andra aktörer har stort behov av.

På området kommer Komatsu att kunna uppföra en ny industribyggnad med kompletterande funktioner som kontor, parkering och anläggningar för infrastruktur med mera. Vår förhoppning är att Komatsu ska flytta från nuvarande område och bygga en ny fabrik med större kapacitet.

Detta skulle skapa nya arbetstillfällen i Umeå och säkerställa en god industritillväxt. Umeå befäster därmed sin ställning som Norrlands industriella centrum.

Vi socialdemokrater vill att umeborna ska känna framtidstro. Att Umeå utvecklas och möter en morgondag som är bättre än gårdagen. Detta är ett viktigt steg mot ett framtida, ännu bättre Umeå!

I dag tas ett viktigt steg för ny industri i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 3

Under dagens möte med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott ska vi fatta beslut om att ge Mark- och exploatering i uppdrag att ta fram ett förslag till markanvisningsavtal med Komatsu Forest AB beträffande fastigheten Baggböle 2:33 m fl.

Det är alltså en fastighet vid Klockarbäcken, bortanför Mediamarkt.

Detta ärende har nu tillkommit på socialdemokratiskt initiativ. 

Jag har under en längre tid fört samtal med Komatsu Forest i syfte att få till stånd en utveckling av deras verksamhet i Umeå. Vi Socialdemokrater vill att Komatsu ska bygga en ny fabrik på den mark som vi nu vill sälja till företaget.

Jag återkommer med mer om detta så snart beslutet fattats.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,