Händelserikt fullmäktige med presentation av kommunens årsredovisning

Dagens sammanträde med Umeå kommunfullmäktige har en händelserik dagordning. Under förmiddagen avhandlades Umeå kommuns årsredovisning. Vi kan konstatera mycket positivt men också att vi står inför stora utmaningar.

Umeås hållbara satsningar ger avtryck. Fler lösningar kan komma på norra ön. Kommunen samverkar med Näringsdepartementet i planeringen av den kommande stadsdelen, där ambitionen är att den blir en förebild för hållbar stadsutveckling.

Regeringens beslut om att ge tillstånd till att bygga Västra länken innebär en milstolpe. Projektet Norrbotniabanan pågår enligt plan, och den nya färja som ska trafikera Kvarken kommer att levereras i april 2021. Alla tre projekt för med sig positiva effekter för miljö, tillväxt och levnadsförhållanden.

Preliminära siffror visar att över 1 300 nya bostäder blev färdigbyggda i Umeå under 2018. Det är det bästa resultatet sedan rekordåret 1992.

Umeå har under året antagit en ny översiktsplanedel för landsbygden.  Kommunen har också antagit sitt allra första handlingsprogram för hållbar landsbygdsutveckling.

Umeås skolor har återigen uppvisat goda resultat. Av Skolverkets statistik framgår att de kommunala gymnasieskolorna har landets högsta andel elever som når en gymnasieexamen inom tre år, i kommungruppen ”större städer”. Dessutom placerar sig den kommunala grundskolan bland topp tre i kommungruppen större städer när det gäller åtta av totalt tio jämförande nyckeltal i SKL:s öppna jämförelser.

Efter flera år av förbättrat ekonomiskt resultat för kommunen blev det en tillbakagång i fjol. Detta förklaras till stor del av kostnader av engångskaraktär. Verksamheterna har jobbat hårt med att minska driftskostnaderna, och detta arbete måste vara i fokus även under 2019.

Umeå kommun gör ett bokslut på 30 miljoner. Vi kan utifrån den årsredovisning som presenterades i dag konstatera att det var tur att de borgerliga partiernas skattesänkningspolitik inte fick genomslag i den budget som antogs förra året. Vi hade haft minskade intäkter på 28,4 miljoner kronor med den skattesänkning på 10 öre som föreslogs av Moderaterna m.fl. förra året och på sikt 284 miljoner kronor i minskade intäkter om deras mål om sänkt skatt på 1 krona fått genomslag.

Revisionen gav värdefulla synpunkter på kommunens arbete med ekonomistyrning. I sammanhanget bör nämnas att vi socialdemokrater år 2017 lade ett förslag om att ändra ekonomistyrningen, vilket återremmiterades av de borgerliga partierna med hänvisning till att det skulle tas i samband med organisationsförändringen. År 2018 lade vi ett nytt förslag om ekonomi- och budgetstyrning samt ny organisation. Många av de saker som nu påpekas av revisionen är sådant vi har tittat på tillsammans med revisionen och börjat att genomföra. Det revisionen skriver ser vi som positivt och det är en att göra – lista för oss.

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.