Bygg ut Försvaret i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag har i dag, tillsammans med kommunstyrelsens vice ordförande Anders Ågren, undertecknat en skrivelse till Försvarsmaktens högkvarter där vi uttrycker Umeå kommuns stöd för en utbyggd försvarsverksamhet. Skrivelsen har skickats i dag till Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall och föranleds av Försvarsberedningens betänkande där en expansion av Försvarsmaktens grundorganisation föreslås.

Försvarsberedningen lämnade i sin slutrapport ett antal förslag. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur samt ett regemente i Göteborg. Två regementen föreslås därtill etableras för utbildning av territoriella förband. Försvarsberedningen skriver att bl.a. Falun, Härnösand, Sollefteå och Östersund har visat intresse för etablering av försvarsmaktsverksamhet.

När Försvaret nu föreslås rustas för en ny säkerhetspolitisk verklighet så vill jag betona Umeås strategiska betydelse och möjligheterna till expansion av befintlig verksamhet i Umeå. Försvaret är viktigt för Umeå och ett starkt försvar i Umeå är viktigt för Sverige.

I skrivelsen understryks att Umeå kommun har en tydlig vilja att Totalförsvaret SkyddC:s regionala samverkansformer ska stärkas. Det redan etablerade samarbetet i regionen uppfattas som viktigt ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. Härutöver sker även samverkan i Umeå i dag med Totalförsvarets Forskningsinstitut, Umeå universitet, Polisen, Räddningstjänsten och sjukvården samt Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och andra internationella aktörer. Detta utgör goda förutsättningar, i kombination med en väl utbyggd infrastruktur i övrigt, för en utökad verksamhet för Försvarsmakten i Umeå.

Skrivelsen har skickats i dag till Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.

Umeå ska fortsätta växa tryggt och säkert

Av , , Bli först att kommentera 2

Under gårdagsförmiddagen ägde UmeBrå forum rum där vi samtalade om hur Umeå ska växa tryggt och säkert. UmeBrå är Umeå kommuns drog- och brottsförebyggande råd som arbetar särskilt med trygghetsfrågor och fungerar som ett samverkansforum med andra myndigheter och aktörer.

Antalet deltagare vid forumet uppgick till 145 personer, vilket visar att frågan är aktuell och väcker intresse. Bland deltagarna fanns förtroendevalda, företrädare för polis, socialtjänst och skola.

Min fasta inriktning är att vi fortsatt ska ha en plan för ett Umeå som växer med tryggheten i behåll. Vi har gynnsamma förutsättningar. Umeå är den enda staden med över 100 000 medborgare som inte har ett utpekat utsatt område enligt Polismyndighetens definition. Vi har en motståndskraft som jämförbara kommuner i samma storlek inte har haft. Vi måste fortsätta stärka det som fungerar i Umeå vad gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete samt vidareutveckla sådant som saknas men har visat sig fungera på andra håll i riket.

Jag känner ett starkt engagemang för trygghetsfrågorna. Att samhället är tryggt och håller ihop är en förutsättning för att bygga ett starkt välfärdssamhälle där människor kan frodas och utvecklas. Därför driver vi via UmeBrå det särskilda uppdraget Umeå växer tryggt och säkert.

Umeås starka och snabba utveckling får inte ske på bekostnad av jämlikhet, jämställdhet som resulterar i att vi får en segregerad stad. Umeå ska växa, men det ska växa tryggt och säkert. Det här är inte bara en fråga som polisen ska lösa, eller något som Umeå kommun fixar på egen hand. För att kunna förbygga social oro gäller det att hela samhället, från näringsliv, till civilsamhället engagerar sig. Där upplever jag att vårt arbete har nått resultat. Vi har en bred samverkan i dessa frågor.

Vi jobbar brett med en varierad verktygslåda för att nå resultat.

Vi vet att trygghet inte enbart handlar om samhällets reaktion på när ett brott begås. Denna reaktion måste givetvis fungera, men när en trygghetshotande incident inträffar så är det i sig ett misslyckande. Vi måste göra vad vi kan för att skapa ett sådant klimat och sådana förutsättningar som grundmurar tryggheten i vårt Umeå.

Därför är det av stort värde att vi har en samverkansaktör som UmeBrå och att vi genom myndighetsöverskridande samarbete – mellan polis, region och kommun – samt i samverkan med civilsamhälle och näringsliv jobbar gemensamt mot samma mål; ett Umeå som växer tryggt och säkert.