Trygghet före skattesänkningar!

Av , , Bli först att kommentera 6

Att bilar brinner är oacceptabelt, att folk begår lagbrott kan aldrig accepteras. Att alla är lika inför lagen är ett rättesnöre i vårt svenska samhälle. Därför förstår jag inte Anders Ågrens (m) utspel, när det är en självklarhet att vi ska värna ordning och reda i vårt samhälle och slå hårt mot brottsligheten. Brottslighet är något som vi aldrig ska acceptera!

Ågrens argumentation håller inte då han samtidigt vill slakta förebyggande verksamhet genom att föreslå skattesänkningar istället för satsningar på förebyggande arbete. Vi måste jobba ännu mer med förebyggande verksamhet, inte mindre, så att fler unga slipper hamna i utanförskap eller väljer en brottslig bana.

22 miljoner vill Moderaterna slakta bort bara i Individ- och Familjenämnden. Det kan precis som Andreas Lundgren säger innebära bla 10 socialarbetare eller att fältarbetare tvingas sägas upp istället för att de hjälper människor som hamnat på glid.

Jag tycker att Moderaterna ska sopa framför sin egen dörr innan de gör utspel mot andra partier – och dessutom vill koppla den senaste katastrofala händelsen på Mariehem till dåd, även om polisen fortfarande inte vet vad som förorsakat branden.

Jag välkomnar Moderaterna och Anders Ågren som är vice ordförande i Brottsförebyggande Rådet att hjälpa till med förslag på åtgärder. Åtgärder som bidrar till ett samhälle som håller ihop, istället för att hela tiden hota med att sänka skatten. Sänkt skatt skulle få förödande konsekvenser och mest troligt göra att fler inte får hjälp, att fler begår brott ett ökat segregerat samhälle.

Vi politiskt har ett ansvar och det ansvaret bär vi tillsammans genom gemensamma politiska beslut och inte mer ogenomtänkta politisk utspel.

Bli först att kommentera