Umeå kommun utvidgar beslut med anledning av Coronaviruset

Umeå kommuns beslut att medarbetare, förskolebarn och elever ska stanna hemma om de nyligen vistats i områden som drabbats av hög spridning av Coronaviruset, har i dag förlängts till söndag den 15 mars.

Det är viktigt att betona att beslutet rör en mindre grupp medarbetare och elever, som i nuläget får beskedet att stanna hemma till söndag den 15 mars.

Medarbetare jobbar hemifrån och elever får hemuppgifter från sin hemskola.

Härutöver har kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott i dag fattat beslut om en beredskapsplan.

I söndags tog Umeå kommun beslutet att medarbetare i samtliga förvaltningar samt förskolebarn och elever som nyligen vistats i riskområden för Coronaviruset skulle stanna hemma tills i dag. Under de två dagar det första beslutet gällde har kommunen haft möjlighet att skapa sig en god bild av läget och mot bakgrund av utvecklingen väljer kommunen att utvidga beslutet till, till att börja med, söndagen den 15 mars.

Förutom de områden som Utrikesdepartementet avråder från resor till så ingår nu även Tyrolen i Österrike eftersom Folkhälsomyndigheten nu rekommenderar testning för Coronaviruset även av personer som får symtom efter att ha vistats i Tyrolen. Listan över platser kan komma att utvidgas.

Jag kan konstatera att Folkhälsomyndigheten i dag har uppdaterat risknivån för både importfall och inhemsk spridning till mycket hög, den högsta risknivån på en femgradig skala. Umeå kommuns proaktiva beslut i söndags får därför sägas ha varit en rimlig och klok åtgärd och beslutet har på goda grunder förlängts.

Umeå kommun vill med dagens beslut skapa förutsättningar för lugn och trygghet i våra verksamheter.

Precis som tidigare bör alla iaktta Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning:

  • Undvik att röra ansikte och ögon samt undvik kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, måltidshantering och efter toalettbesök.
  • Handsprit kan användas som ett alternativ när möjligheter att tvätta händerna inte finns.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk förhindras smitta från att spridas i omgivningen och i händer.
  • Stanna hemma vid sjukdom för att inte smitta andra.
  • Om du uppvisar symtom såsom feber, hosta eller luftvägsbesvär – stanna hemma och kontakta 1177.
  • Kom i håg att symtomen i många fall kan vara lindriga.
  • Uppsök inte vårdcentral eller akutmottagning vid symtom på smitta utan ring 1177 för vägledning.
Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.