Etikett: cancersvård

Trygg cancervård istället för skattesänkningar

Av , , Bli först att kommentera 1

Inför valet lovar vi Socialdemokrater att prioritera en god välfärd och vård framför stora skattesänkningar. Stefan Löfven befinner sig därför på en vårdturné just nu där han presenterar våra löften inför valet. Ett av dessa är en satsning på cancersjukvården om 500 miljoner kronor per år under nästa mandatperiod. Syftet med satsningen är bland annat att korta väntetiderna.

Vi vill också satsa på barncancervården, arbeta tidigt med upptäckt av hudcancer och stärka primärvårdens kompetens på cancerområdet.

Under mandatperioden har den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort stora satsningar på vården. Det som presenteras nu är alltså en fortsättning och utveckling av dessa satsningar, för att göra vården tryggare och människors liv bättre.

Varför är detta viktigt?

Prognoser från Folkhälsomyndigheten visar att omkring år 2040 kommer antalet personer som insjuknar i cancer att ha ökat kraftigt jämfört med i dag. Det förväntas 100 000 nya fall per år jämfört med cirka 64 000 fall i dag. Detta beror såklart i hög grad på befolkningsökningar och att människor som drabbas av cancer lever längre i takt med att diagnosticering och behandling av cancer blir bättre. Att människor lever längre och att den medicinska vetenskapen går framåt är såklart bra, men det ställer också höga krav på att vården och rehabiliteringen av cancerpatienter fungerar ännu bättre.

Ett samlat arbete med att korta väntetiderna och utveckla cancervården i stort görs under 2015–2018 bland annat genom införandet av standardiserade vårdförlopp. 31 cancerdiagnoser har idag gällande standardiserade vårdförlopp som kortar väntetiderna. Satsningen har hittills visat på positiva resultat.

Efter 2018 tar dock satsningen slut, trots att mycket utvecklingsarbete återstår. Dels måste arbetet med standardiserade vårdförlopp fortsätta och hållas i för att tillvarata potentialen och effekterna av gjorda investeringar, dels finns det påtagliga problem med kompetensförsörjningen inom cancervården. Bland annat därför behövs fortsatta statsbidrag till landstingen för cancerarbetet.

Vad innebär vårt förslag?

Vi socialdemokrater vill avsätta 500 miljoner kronor per år 2019-2022 på en ny och utvecklad cancersatsning. Fokus ska bland annat vara att fortsätta att korta väntetiderna och fortsätta den statliga finansieringen av Sveriges sex regionala cancercentrum.

Vi vill bygga vidare på de satsningar som gjorts under mandatperioden och höja ambitionsnivån.

Vi vill prioritera barncancer, tidig upptäckt av malignt melanom (hudcancer) och kompetensuppbyggnad om cancer i primärvården. Pengarna kan också användas för att stärka t.ex. vården vid prostatacancer.

Vad har den S-ledda regeringen gjort hittills?

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har satsat stort på sjukvården ända sedan vi tog över regeringsmakten. Satsningarna är nu uppe i 13 miljarder kronor. Detta innehåller satsningar för att förbättra för personalen, anställa fler och stärka patienternas situation. Regeringen gör också riktade satsningar där behoven varit som störst, bland annat inom cancervården, förlossningsvården och psykiatrin. Bara mellan 2017 och 2018 gör vi historiskt stora satsningar på 5,5 miljarder kronor.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetar med förslag om legitimation för kuratorer inom sjukvården, en utredning för att stärka undersköterskeyrket och en ny läkarutbildning. Regeringen har tillfört resurser som motsvarar 2 600 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Antalet utbildningsplatser för bland annat vårdbiträden och undersköterskor har ökat med 20 000 inom ramen för kunskapslyftet. Vi fortsätter att bygga ut läkarutbildningen.

Slutord

Vi har nästan alla någon i vår närhet som drabbats av cancerns helvete. För oss socialdemokrater är det viktigt att samhället finns där för den som drabbas så att hen kan bli så frisk som möjligt så snabbt som möjligt. En cancervård att lita på innebär också ett bättre liv för anhöriga och närstående.