Etikett: elbussar

25 nya elbussar rullar ut på Umeås gator!

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag hade jag den stora äran att inviga de 25 nya helelektriska elledsbussar med tillhörande laddinfrastruktur som nu kommer att tas i bruk i Umeå. Genom denna satsning blir Umeå ledande i Europa med totalt 35 snabbladdade elbussar i drift. Det innebär att 75 procent av alla resor i Umeå stadstrafik kommer att göras med elbussar.

Vi har från politiskt håll varit tydliga med att vi vill se en så snabb omställning i kollektivtrafiken som möjligt. Detta har sedan genomförts av fantastiskt duktiga medarbetare som på bara ett år har fått denna fantastiskt viktiga satsning på plats.

Jag vill rikta ett stort tack till alla Umebor som svarat upp med att öka sitt nyttjande av kollektivtrafiken. Resandet slår rekord varje år och har ökat i en avsevärt högre takt än förväntat.

Redan i år uppnås mål som var satta för flera år framåt. Sedan år 2006 har resandet i Umeå ökat med omkring 130 procent. Nu gäller det att nyttja det momentum som byggts upp och fortsätta arbetet för ett hållbart Umeå.

Genom elektrifiering av fordonsflottan minskar vi utsläpp av växthusgaser och av sådana partiklar som är skadliga för hälsan. Detta är en viktig del i att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå.

En ofta bortglömd aspekt är att elektrifieringen också minskar bullret. Det är väldigt viktigt eftersom vår ambition är att förtäta staden längs kollektivtrafikstråken. De som bor längs stråken kommer att besväras av mindre buller och livsmiljöerna i centrala Umeå blir trevligare och hållbarare.

Investeringen uppgår till cirka 200 miljoner och inkluderar 25 elektriska bussar, tre laddstationer för snabbladdning av bussarna och ett system för långsamladdning i bussdepån.

Denna satsning är ytterligare ett exempel på lyckad samfinansiering, där en betydande del av satsningen bekostats med medel från det av regeringen instiftade Klimatklivet. Vi är tacksamma för att den S-ledda regeringen höjt ambitionerna för det svenska klimatarbetet och möjliggör den här typen av hållbar omställning på lokal nivå, med hjälp av statligt stöd.

En stor utmaning för kollektivtrafiken är att få ekonomin att gå ihop. Men i Umeå och Västerbotten ser det väldigt bra ut. Västerbotten har sammantaget de bästa nyckeltalen i landet och eftersom merparten av all resandeökning sker i Umeå så ser det väldigt bra ut för oss.

Satsningar på hållbart resande är klokt; ur ett ekologiskt och socialt perspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv.

Nu fortsätter vi resan mot ett hållbart Umeå. Avgångar sker fortlöpande från Vasaplan!

Träff med It och energiminstern

Av , , Bli först att kommentera 6

 

 
Idag kommer jag att delta i rundabordssamtal med Anna-Karin Hatt. Anledningen är att vi ska prata om hur vi kan utveckla en fossilfri transportpark i Sverige, Det kommer även att vara experter från nationell och internationell nivå, bland andra Energy Agencys chefsekonom, Dr Faith Birol IEA, Bo Diszfalusy IEA, Brita Saxon Tillväxtanalys, Thomas Kåberg Chalmers, Jan Eric Sundgren Volvo, Urban Wästljung Scania, Mattias Goldman Gröna bilister, Maria Suner-Fleming Svenskt näringsliv.
 
 
Vad har vi då gjort i Umeå som är internationellt intressant?
 
  1. Världens första ultrasnabbladdningsbara elbussar med hybridbackup (Umeå kommun i samarbete med Hybricon AB och internationellt partnerskap)
  2. Grönt parkeringsköp – en klimatsmart affärsmodell för minskade arbetsresor som testas för första gången i kvarteret Forsete (Kungspassagen-kvarteret) i Umeå.
  3. Be Green Umeå – en satsning som bland annat går ut på att hjälpa Umeåborna att välja hållbara alternativ för sina resor.
 
Det jag kommer att intressera mig för under dagen är alla rapporter som redovisas men även hur Stockholms kommun har jobbat med en stor upphandling av elbilar. En fördel som vi inte är medvetna om i Umeå är att vi har många motorvärmarstolpar som kan användas av elbilar. Södra Sverige har inte lika många motorvärmarstolpar vilket gör det svårare med laddning av elbilarna.
 
Jag kommer att marknadsföra Umeå som framtidens stad då vi jobbar med gröna parkeringsköp, elbussar och Be Green. Vi är också västvärldens mest uppkopplade stad. Enligt eurostad är Stockholm, Malmö och Umeå bland de snabbaste växande städer i Europa i procent.  Vi ligger även långt framme inom forskning och utbildning.
 
Det kommer att bli en spännande dag med möjligheter att knyta kontakter och ta tillfället att marknadsföra Umeå.
 
Hans Lindberg (s)