Etikett: företagsklimat

Träff med Företagarna

Av , , Bli först att kommentera 0

I dag fick jag och mina politikerkollegor besök från Jonas Nordin på organisationen Företagarna. Vi fick ta del av rapporten ”Välfärdsskaparna” som redogör för småföretagens stora bidrag till antalet arbetstillfällen och vad kommunen kan göra för att befrämja en god utveckling för mindre företag. Vi kan påräkna omkring 24 000 nya arbetstillfällen i de mindre företagen fram till 2050 när Umeå kommun har 200 000 invånare.

Jag tog också tillfället i akt att byta några ord med Jonas om hur viktigt det är att vi tillsammans – det offentliga och inte minst de mindre företagen – jobbar aktivt med hållbar utveckling och att framtida tillväxt sker på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Jag upplevde att det fanns en stor samsyn i den frågan vilket bådar gott för våra ansträngningar med att ställa om vårt samhälle enligt hållbarhetsmodellen.