Etikett: Gammlia

Energiparken på Umeå Energi arena invigd!

Av , , Bli först att kommentera 2

I går invigdes Energiparken vid Umeå Energi arena! Jag hade tyvärr själv inte möjlighet att närvara, men min kollega Ari Leinonen, ordförande i fritidsnämnden, var på plats.

Energiparken är en plats för rörelse öppen för alla Umebor och ett välkommet tillskott till fritidsutbudet i centrala Umeå. Det finns klättersten,en multiarena för basket, fotboll och innebandy, utegym, boulebana, pingisbord, löparbanor. Det kommer också att finnas en isrink på vintern.

Energiparken syftar till att inspirera umebor av alla åldrar att komma ut och röra på sig och den ska vara öppen och tillgänglig året runt.

Umeå Energi har också installerat solceller, vindkraft och WiFi på området. De parkeringar som försvunnit till förmån för Energiparken har kompenserats med nya parkeringar mellan platsen för det gamla badhuset och fotbollsarenan. Totalt ökar antalet parkeringsplatser från 180 till drygt 200.

Energipark 2

Vi räddar kulturskatten på Gammlia!

Av , , Bli först att kommentera 1

Under dagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) avhandlades ett antal trängande ärenden. Bland annat hade vi att ta ställning till det omfattande underhållsbehov som föreligger för det fastighetsbestånd som ingår i friluftsmuséet på Gammliaområdet. Det krävs skyndsamma åtgärder för att rädda 12 av byggnaderna på området från att förfalla helt och därutöver behövs en långsiktig underhållsbudget för att bevara dessa byggnader över tid.

Västerbottens läns museum har därför önskat anslag för detta och som ägare kommer vi i kommunen att ta ansvar för att bevara den kulturskatt som friluftsmuséet utgör. Därför tillskjuter vi nu medel, tillsammans med Västerbottens läns landsting/Region Västerbotten, för att möta underhållsbehoven.

Jag beklagar dock att det inte har varit möjligt att ansöka om anslag för underhåll av byggnaderna från Länsstyrelsen, med tanke på det ansenliga kulturminnesvärde som står på spel. Hur som helst ser vi det inte som ett alternativ att försumma underhållet.

Friluftsmuséet har ett stort attraktionsvärde för Umeås och Västerbottens invånare. Gammlia är en plats för möten mellan kultur och natur, hälsa och idrott – en plats där människor umgås och har det trevligt. Området är tillgängligt hela året, oavsett tid på dygnet och helt kostnadsfritt. Det är en gemensam kulturskatt som vi värdesätter högt. Sammanlagt besöks området av mer än 200 000 människor årligen och besöksfrekvensen är särskilt hög vid midsommar och under den årliga julmarknaden.

Därför är det självklart för oss att agera för att rädda det unika fastighetsbeståndet, som utgör en viktig del av Västerbottens historiska arv och en betydelsefull social knutpunkt för Umeå och hela Västerbotten.

Utöver frågan om muséet beslutade KSAU att låta NorrlandsOperan behålla sitt överskott av de kommunala anslag som verksamheten erhållit under räkenskapsåret 2017. Operan behöver kostnadstäckning för verksamheten under 2018 och har därför hemställt om att få behålla överskottet från föregående år. NorrlandsOperan är en stor tillgång för det lokala kulturlivet och därför anser vi det såklart påkallat att låta verksamheten behålla de medel som annars skulle återbetalas. Operan har för övrigt ett gediget program under våren, med en uppsjö intressanta föreställningar.