Etikett: it-strategi

Det behövs en nationell it-strategi

Av , , Bli först att kommentera 6

Sju av tio svenska rektorer tycker att it används för lite i undervisningen. En anledning är kompetensbrist hos lärarna.

En undersökning från it-företaget Atea visar nämligen att 72 procent av Sveriges rektorer anser att it används för lite som stöd i undervisningen.

 

Att införa egna elevdatorer eller surfplattor i undervisningen kan lyfta elevernas resultat. 47 procent av rektorerna uppger sig ha erfarenhet av detta. 53 procent säger att det har ökat studiemotivationen.

6 av tio rektorer efterfrågar en nationell plan för hur it ska användas i skolan, enligt undersökningen.

 
Skolan ska förbereda ungdomarna för morgondagens arbetsmarknad och samhälle. Det handlar mer och mer hur vi kommunicerar med varandra och här måste skolan möta upp utvecklingen. 2006 fattade Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden i Umeå beslut om att alla elever skulle ha tillgång till bärbara datorer. 2010 hade alla 3 årsgrupper bärbara datorer.
Vi har fått utveckla detta i Umeå utan stöd av den nationella nivån.
 
Idedebatten kring skolans utveckling handlar från regeringens sida oftast om prov och betyg. Innehållet i skolan, hur man lär sig, kritiskt granska, utveckla kreativitet, utveckla lärostilar, vilken kunskap behöver vi i framtiden? är lämnat till sitt öde.
 
Rektorer reagerar nu på detta och vill att regeringen ska ta fram en nationell strategi för it. Jag tycker att det är dags att regeringen vaknar upp i denna fråga och tar fram en nationell strategi för it i skolan.
 
Hans Lindberg (s)

IT-strategi på väg bort.

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Fler och fler skolor i Sverige har insett att tekniska hjälpmedel är ett sätt att utveckla lärandet i skolan. Umeå började utbyggnaden av tekniska hjälpmedel i de kommunala gymnasieskolorna redan 2006. Alla elever fick då i åk 1 på gymnasiet tillgång till bärbara datorer. Det gjorde att lärostilarna utvecklades och hjälpte bland annat elever med läs- och skrivsvårigheter att klara av skolgången.
I denna utveckling har skolverkets utbildning PIM för lärarna, praktisk it och media kompetens varit en oerhört viktig hjälp för skolornas pedagogiska utveckling.
Nu har regeringen fattat beslut om att avsluta skolverkets PIM utbildningar och därmed tar bort den enda nationella IT-strategi som finns idag för skolorna.
När nu sittande borgerliga partier vill avskaffa detta går istället utvecklingen i motsatt riktning där efterfrågan ökar mer och mer för it-pedagogiken i svenska skolor.
Jag tycker att vi ska förbereda ungdomarna för morgondagens samhälle där IT finns på alla arbetsplatser som ett naturligt inslag, eller är det någon som fortfarande tror att vi kommer att gå tillbaka till runskrift och griffeltavlor i arbetslivet? Möjligen skulle man då förstå regeringens beslut om att ta bort PIM utbildningar för lärarna.
Jag anser att vi ska ha en nationell IT strategi för skolorna. Det kan i annat fall finnas en risk att skolorna hittar sina egna lösningar och kvalitén kommer då att varierar mellan skolorna och slutligen drabba eleverna.
Regeringen kan inte blunda för den tekniska utvecklingen och de positiva effekterna i lärandet och därför behövs en nationell IT strategi. Vi socialdemokrater har lämnat in en motion i riksdagen om detta och vi hoppas att regeringen slutar titta i backspegeln och istället börjar titta genom framrutan.
 
Hans Lindberg (s)