Etikett: lärare

Kvalitet

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Idag ska Gymnsie och vuxenutbildningsnämnden bege sig ut i de kommunala gymnasieskolorna för att granska kvalitén. Tidigare har vi enbart gått på elevenkät, öppna jämförelser och personalenkät. Nu kommer vi personligen träffar elever, rektor och lärare ute på deras program.
Så här kan frågeställningarna se ut:
Fråga till rektor: Hur jobbar ni för att minska avhoppen och omval från era utbildningar?
Fråga till elever: Hur upplever ni yrkes och studievägledning på skolan. Förklarar läraren så att du förstår?
Fråga till lärare: Vad upplever ni vara den främsta orsaken till att eleverna avslutar/inte klarar av utbildningar och vilka åtgårder vidtas?
Ett annat fokusområde är elevdemokrati då vi kan se att skolor som jobbar framgångsrikt med detta trivs eleverna bättre och har bättre studieresultat.
Detta är en av de viktigaste dagarna på året då vi får chans att ta pulsen på verksamheterna.
Dagens fokus är kvalitet där eleven är i centrum.
Hans Lindberg (s)
Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

IT-strategi på väg bort.

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Fler och fler skolor i Sverige har insett att tekniska hjälpmedel är ett sätt att utveckla lärandet i skolan. Umeå började utbyggnaden av tekniska hjälpmedel i de kommunala gymnasieskolorna redan 2006. Alla elever fick då i åk 1 på gymnasiet tillgång till bärbara datorer. Det gjorde att lärostilarna utvecklades och hjälpte bland annat elever med läs- och skrivsvårigheter att klara av skolgången.
I denna utveckling har skolverkets utbildning PIM för lärarna, praktisk it och media kompetens varit en oerhört viktig hjälp för skolornas pedagogiska utveckling.
Nu har regeringen fattat beslut om att avsluta skolverkets PIM utbildningar och därmed tar bort den enda nationella IT-strategi som finns idag för skolorna.
När nu sittande borgerliga partier vill avskaffa detta går istället utvecklingen i motsatt riktning där efterfrågan ökar mer och mer för it-pedagogiken i svenska skolor.
Jag tycker att vi ska förbereda ungdomarna för morgondagens samhälle där IT finns på alla arbetsplatser som ett naturligt inslag, eller är det någon som fortfarande tror att vi kommer att gå tillbaka till runskrift och griffeltavlor i arbetslivet? Möjligen skulle man då förstå regeringens beslut om att ta bort PIM utbildningar för lärarna.
Jag anser att vi ska ha en nationell IT strategi för skolorna. Det kan i annat fall finnas en risk att skolorna hittar sina egna lösningar och kvalitén kommer då att varierar mellan skolorna och slutligen drabba eleverna.
Regeringen kan inte blunda för den tekniska utvecklingen och de positiva effekterna i lärandet och därför behövs en nationell IT strategi. Vi socialdemokrater har lämnat in en motion i riksdagen om detta och vi hoppas att regeringen slutar titta i backspegeln och istället börjar titta genom framrutan.
 
Hans Lindberg (s)