Etikett: migration

Nu är budgetarbetet igång!

Av , , Bli först att kommentera 2

Förra veckan drog budgetarbetet för Umeå kommun igång på allvar. I dag har vi fortsatt budgetberedning i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi går igenom skatteprognoser, befolkningsprognoser och verksamheternas behov.

Umeå har en snabb befolkningstillväxt, vilket ställer höga krav på välfärden. Vi måste därför våga prioritera de viktigaste verksamheterna i budgeten och möta välfärdsbehoven. För oss Socialdemokrater kommer din välfärd alltid att gå före stora skattesänkningar!

I takt med att flyktingströmmarna avtagit så ser det ut som att vi kommer att få en lägre inflyttning till Umeå än föregående år. Vi vill dock att så många som möjligt ska flytta till Umeå och vi välkomnar alla nya medborgare som vill vara delaktiga i att bygga framtidens Umeå!

Umeå har en mycket stark tillväxt. Vi är den enda kommun i Norrland som växer i snabbare takt än riket överlag. Därför måste vi stimulera bostadsbyggandet ännu mer kraftfullt, satsa på välfärden och se till att ännu fler kommer i arbete!

Umeå kan fortfarande bli aktuellt för Migrationsverkets nya anläggning

Av , , Bli först att kommentera 1

I TV4 sändes i går ett inslag angående det nya asylförvar som Migrationsverket planerar att anlägga i Norrland. I inslaget framgick att bland annat Umeå, Östersund och Luleå tillfrågats – men att endast Luleå gett klartecken för att bygga anläggningen. Jag vill för tydlighetens skull meddela att även Umeå fortfarande kan bli aktuellt. Umeå har meddelat att vi är positivt inställda till att verksamheten placeras i vår kommun. Markfrågan utreds för närvarande inom kommunen, för att vi inom kort ska kunna presentera ett underlag.

Migrationsverket behöver utöka sin kapacitet vad gäller övergångsboenden för delar av den grupp människor som inväntar av- eller utvisning efter avslag på sin asylprövning. Det planerade förvaret ska inrymma 40 boendeplatser. För att täcka verksamhetens behov krävs lokaler med en storlek på mellan 3 000 – 3 500 kvadratmeter. De krav som ställs på den tomt som förvaret ska anläggas på är att den ska ligga nära en flygplats och större trafikleder samt vara lättillgänglig med allmänna kommunikationsmedel. Det behövs också närhet till myndigheter som Polisen och Migrationsverket. Det är en kravprofil som stämmer väl överens med Umeås infrastruktur. Verksamheten kommer att medföra omkring 60-80 nya arbetstillfällen på den ort som till slut blir aktuell.

Frågan om vilken ort förvaret ska placeras på är alltså inte avgjord ännu och Umeå deltar fortfarande i processen.