Etikett: minnessten

Minnessten för Umeås veteraner invigd i Döbelns park

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag, på Veterandagen, hade jag den stora förmånen att delta i avtäckandet och invigningen av den minnessten för Umeås veteraner som Umeå kommun, i ett nära samarbete med Fredsbaskrarna, låtit uppföra i Döbelns park. Det blev en välbesökt och värdig ceremoni. Tillsammans med mig deltog Anders Ågren för att hedra våra veteraners omistliga insatser för fred och säkerhet runtom i världen.

Efter avtäckandet höll jag en kort appell för de närvarande under ceremonin. Jag skulle vilja återge den här nedan. Budskapet är viktigt. Sveriges internationella insatser, ofta under FN-flagg, gör en stor skillnad. De människor som med fara för sitt eget liv och hälsa gör en insats för fred och säkerhet förtjänar vår fulla respekt och vårt fulla stöd. Min förhoppning är att minnesstenen ska tjäna som en god påminnelse för oss alla om våra veteraners viktiga värv.

Det är med värme och stor respekt som vi i dag, på Veterandagen, avtäcker en minnessten för att hedra kvinnor och män som verkligen gjort skillnad. Stenen är lika beständig som de insatser som veteraner i Fredsbaskrarna utfört runt om i världen.

Kongo, Mellanöstern, Balkan, Afghanistan, Mali, för att nämna några exempel. De flesta av oss följer de dramatiska händelserna via media. Men för alla som deltar i internationella operationer är detta platser för ett dagligt arbete, många gånger under tuffa förhållanden och med stora risker.

I de flesta fall utförs uppdragen med FN-mandat. Många tänker kanske spontant på militärer i fredsbevarande uppdrag, men bland veteranerna finns också många poliser, sjukvårdspersonal, brandmän, valövervakare och hjälparbetare.

Vi är många som har kompisar eller släktingar som genomfört internationell tjänstgöring. Deras uppoffring och engagemang stärker både oss och samhället i stort.

Kongoveteranerna fick vid hemkomsten inte den uppskattning som de så väl förtjänade, men i dag är vi väl medvetna om och tacksamma för det internationella arbete som Umeåbor och andra svenskar deltar i. Ett arbete för fred, för trygghet och för en bättre värld.

Jag kan inte tänka mig något som beskriver Fredsbaskrarna bättre än orden: Rikast är den som ger mest.

Tack för allt som ni har gett genom åren!

IMG_1566

Minnessten för veteraner invigs 29 maj i Döbelns park

Av , , Bli först att kommentera 0

Fredsbaskrarna Västerbotten har under 2017 föreslagit Umeå kommun att i likhet andra kommuner i landet bidra med en plats och en minnessten för att hedra de veteraner som verkat på olika sätt, tillsammans med världssamfundet, för fred och säkerhet. Jag har agerat för att påskynda handläggningen av detta ärende för att få till stånd en sådan minnesplats och minnessten inför veterandagsfirandet den 29 maj i år.

Den 6 februari fattade vi i kommunstyrelsens arbetsutskott följaktligen beslut om att tillskjuta 58 000 kr för detta ändamål från kommunstyrelsens bidrag för oförutsedda kostnader.

Minnesplatsen kommer att anläggas i Döbelns park i centrala Umeå och invigas den 29 maj i år i samband med veterandagsfirandet. I juli förra året ändrade regeringen förordningen om allmänna flaggdagar så att veterandagen numer är en allmän flaggdag. I år blir alltså första gången veterandagen firas som allmän flaggdag vilket gör det särskilt fint att kunna inviga minnesplatsen just i år.

Det är viktigt för oss att hedra och påminna om svenska veteraners civila och militära insatser för fred, frihet och säkerhet under de utlandsuppdrag som de deltagit i. Under årens lopp har omkring 100 000 svenskar tjänstgjort i fredsbevarande och humanitära insatser runt om i världen och omkring 86 svenskar har dött i utlandstjänst. Bland de som avlidit i sitt arbete för fred och säkerhet kan nämnas personer som Folke Bernadotte (17 september 1948, Västra Jerusalem, Palestina), Dag Hammarskjöld (18 september 1961 i Ndola, Nordrhodesia nuvarande Zambia) Joakim Dungel (1 april 2011 i Mazar-i-Sharif, Afghanistan) och Zaida Catalán (27 mars 2017 i Kasaï, Kongo-Kinshasa). Fem svenska soldater omkom under Sveriges deltagande inom ramen för ISAF-styrkan i Afghanistan. Läs gärna mer om detta på Försvarsmaktens minnessida för de som avlidit och stupat i fredens tjänst i den svenska utlandsstyrkan.

Från Umeå har ett stort antal personer deltagit i utlandstjänst och vi vill visa vår tacksamhet och vördnad inför deras insatser. Många av våra veteraner är organiserade i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna som har föreningar i hela landet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag till tekniska nämnden/gator och parker att ombesörja genomförandet av beslutet om minnesplatsen och minnesstenen. En beställning har lagts till Löbe granit så att minnesstenen blir färdigställd till den 29 maj. Jag ser med stor förväntan fram emot invigningen.

Nedan syns en bild på en minnessten i Sjuhärad. Snart kommer alltså en liknande att invigas i Döbelns park i Umeå.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,