Etikett: Olof Palme

Låt inte mordet överskugga den politiska gärningen och visionerna

Av , , Bli först att kommentera 4

För 34 år sedan förlorade vi en kär partikamrat och begåvad statsman som gjorde stort avtryck såväl i Sverige som i resten av världen. Sorgen har vilat tung över förlusten av Olof Palme och på grund av att mordet aldrig uppklarats har det fortlevt som ett öppet sår i det svenska samhället.

Jag fyller år den första mars och har sedan mordet varje år påmints och reflekterat över Palme, hans politiska gärning och mordet i samband med min födelsedag.

Olof Palme inspirerade och engagerade. För många är han alltjämt en symbol för en vital och stark reformistisk socialdemokrati. En symbol för hoppet om ett bättre samhälle.

Han vågade också ta Sverige ut i världen, visa solidaritet med förtryckta och kuvade genom att ta striden för fred och demokrati internationellt.

Som student tog han kampen mot den internationellt etablerade kommunistiska studentrörelsen. Han vågade, när få andra vågade, ta bladet från munnen under Vietnamkriget, vid statskuppen i Chile, under Sovjets invasion av Tjeckoslovakien och med skarp kritik mot Francos diktatur.

Han såg till, i nära samarbete med ambassadören Harald Edelstam, att åtskilliga chilenare fick en fristad i Sverige när Augusto Pinochet upprättade en fascistisk diktatur efter att ha störtat den folkvalde presidenten Salvador Allende. Med motstånd från Moderaterna engagerade han sig för den sydafrikanska oppositionens sak och för apartheidsystemets avskaffande.

Men han retade även många. Han växte upp på Östermalm och gick på internatskola i Sigtuna. Men istället för att använda sitt intellekt och politiska skarpsinne som högerman valde han att solidarisera sig med arbetarrörelsen. Detta retade stora delar av högern enormt.

Han var en utmärkt retoriker och han kunde klämma dit motståndare i debatter för att han var så rasande intelligent. Även detta kunde ofta skapa irritation och aversion.

Det Palmehat som florerade, inte minst i Stockholm, tog sig ofta otäcka uttryck och när sådana obehagliga stämningar piskades upp låg det i farans riktning att någon skulle ta på sig att mörda Olof Palme. Många människor har anledning till självrannsakan, inte minst politiker och andra opinionsbildare som medverkade till att sprida hatet mot Palme.

I dag höll alltså Palmeutredningen den efterlängtade presskonferens där man skulle presentera någon form av lösning på mordet så att vi alla kan sätta punkt för mordhistorien. Jag har fullt förtroende för chefsåklagare Krister Petersson som är en skicklig förundersökningsledare, vilket givetvis var skälet till att han värvades till Palmegruppen.

Slutsatserna byggde i hög grad på tidigare utredningsmaterial och det förefaller ha varit svårt att komma över ny, avgörande bevisning. Men palmeutredningen presenterade en övertygande indiciekedja som ändå leder till slutsatsen att den så kallade Skandiamannen, Stig Engström, är den mest sannolika gärningsmannen.

De allvarliga misstag som begicks tidigt i utredningen, bland annat att Engström på oklara grunder avskrevs som tänkbar gärningsperson, ledde till att möjligheten att klara upp mordet försummades. Engström gick bort år 2000.

Jag tror att det är rätt beslut att sätta punkt för Palmeutredningen här. Mordet har alltför länge överskuggat Olof Palmes politiska gärning. När vi blickar framåt, låt oss dra lärdom av hans värv och minnas honom för allt han uträttade för att göra Sverige till ett rättvisare och jämlikare samhälle.  En kamp han fick betala för med sitt liv.

Låt oss också föra vidare hans engagemang för förtryckta och kuvade människor runtom i världen i vårt politiska arbete i dag.

Det bästa sättet att hedra minnet av Olof Palme är att föra hans gärning vidare. För en värld i fred och samhällen präglade av demokrati, jämlikhet och solidaritet.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Olof Palmes anda viktigare än någonsin

Av , , Bli först att kommentera 9

Det brukar sägas att nästan alla som levde vid tidpunkten, och är nog gamla för att minnas, vet exakt vad de gjorde när de fick beskedet om att Sveriges statsminister Olof Palme hade mördats.

Det var när jag vaknade på min födelsedag morgonen den 1 mars 1986 som min pappa berättade att Olof Palme var skjuten. Vad som annars skulle vara en dag präglad av glädje blev med ens en dag fylld av undran och sorg.

I takt med att jag blev äldre och mitt politiska intresse och engagemang tilltog blev jag också i allt högre grad förvissad om betydelsen av Olof Palmes gärning för Sverige och världen. Olof Palme var en av dem som på allvar satte jämställdhetsfrågorna på dagordningen i den svenska politiken. Han förde en politik besjälad av strävan efter jämlikhet och att alla människor ska kunna leva ett gott liv. Han omfamnade utveckling, tillväxt och tekniska framsteg. Han såg också möjligheten – och tog vara på den – för Sverige att bli en internationellt betydelsefull aktör i arbetet för nedrustning och fred.

I en av sina sista politiska debatter höll Olof Palme ett anförande som i sin enkelhet förmedlar kärnan i socialdemokratins uppgift:

Orden blir så stora i den politiska debatten ibland. Men livet det är i vardagen. Vi föds, växer upp, utbildar oss, söker jobb och bildar familj. Vi får egna barn och vill ha vård när vi blir sjuka och värdighet när vi blir oundvikligen skröpliga och gamla. Så är det för oss alla. Det är våra liv och där försöker vi förverkliga våra drömmar och förhoppningar. Politikens uppgift är att stödja människorna i att förverkliga sina livs önskningar. Socialdemokratin må ha sina brister, vi kan vara lite fyrkantiga och vad ni vill – men vi lever i vardagen. Kan vi medverka till att livet blir lite lättare, förhoppningarna inför framtiden lite större och drömmarna lite ljusare – då har vi fyllt vår politiska uppgift som är att stå för gemenskapens, solidaritetens och jämlikhetens idéer.

Det är precis detta socialdemokratin handlar om. Vårt arbete handlar om att göra tillvaron bättre för var och en. Att vi ska få en god omsorg när vi är små och när vi är gamla. Att vi får vård när vi blir sjuka, kan utbilda oss, ta ett arbete med sjysta villkor och ha en meningsfull tillvaro. Att människor ska kunna leva i sina bästa stämningars längtan.

Detta bottnar ytterst i att vi, som en del av arbetarrörelsen, organiserar vanligt folk. Det är ur våra livserfarenheter som dessa idéer är sprungna. Vi bildades som fackföreningsrörelsens politiska gren för att på politikens väg säkerställa ett bättre liv för de många. Det är socialdemokratins själ och hjärta.

Vi är både visionärer och pragmatiker. Visionerna är vår färdriktning och för att nå till dem måste vi arbeta utifrån givna förutsättningar för att nå resultat som har betydelse i vardagen. Vårt arbetssätt är alltid demokratiskt. Detta medför att vi ofta angrips från både höger och vänster. Från höger för att borgerligheten ser hur vi gradvis bryter ner klassamhällets barriärer. Från extremhögern för att vi orubbligt försvarar människovärdet, mänskliga rättigheter och demokratiska ideal. Från yttervänstern för att vi utvecklar samhället gradvis och enligt demokratins principer – istället för att omkullkasta det under tumultartade former med den dåraktiga förhoppningen om att något bättre ska resa sig ur askan.

Det bästa sättet att hedra Olof Palmes minne är att fortsätta verka i hans anda. För gemenskapens, demokratins, solidaritetens och jämlikhetens idéer. De är viktigare nu än någonsin tidigare.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,