Etikett: pensionärer

Äntligen en rättvis pensionsreform för vanligt folk!

Av , , Bli först att kommentera 3

Under de moderata regeringsåren fick Sveriges pensionärer stryka på foten. De fick betala för skattesänkningar för välbärgade genom en orättfärdig pensionärsskatt. De är också den enskilda grupp som drabbats absolut hårdast av den nedmontering av välfärden som följde i skattesänkningarnas spår.

Trots att Socialdemokraterna regerar i minoritet har vi lyckats åstadkomma mycket. Genom välfärdsmiljarderna har vi börjat täppa igen de hål i välfärden som skapades under alliansregeringen. Vi har tagit viktiga steg för att eliminera pensionärsskatten och nu föreslås högre pension för vanligt folk.

Sveriges pensionärer har i genomsnitt fått över 1 100 kronor mer i plånboken varje månad sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde. Men de som arbetat ett helt arbetsliv, men haft låga löner, har fortfarande för dåliga pensioner.

Därför vill Socialdemokraterna höja pensionen med upp till 600 kronor i månaden för 6 av 10 pensionärer i Sverige. Höjningen kostar ungefär 4 miljarder kronor per år. För oss är det självklart att pensionärer som varit med och byggt upp det här landet ska få ta del av styrkan i svensk ekonomi – när det går bra för Sverige ska det märkas för vanligt folk.

Vad innebär förslaget?

  • Den som jobbat ett helt liv med låg lön ska få högre pension genom ett tillägg till den allmänna pensionen. Tillägget trappas upp från 9000 i allmän inkomstpension och trappas av till 17 000 kronor.
  • För den pensionär som har en allmän inkomstpension på mellan 11 000 och 14 000 handlar det om en höjd pension på 600 kronor i månaden. Efter skatt innebär det ungefär 5 000 kronor mer i plånboken per år.
  • I det pensionsspannet befinner sig de som arbetat heltid inom flera av de vanligaste yrkena i Sverige: undersköterskor, förskollärare, lastbilsförare, grundskollärare, vårdbiträden, maskinoperatörer, barnskötare, lagerarbetare, städare, redovisningsassistenter, butiksanställda, skötare och vårdare. Totalt sett omfattas cirka 1,2 miljoner pensionärer. Nettokostnad för staten är 4 miljarder kronor per år.
  • Ökningen är lika för ensamstående och samboende. För att pensionshöjningen inte ska ”ätas upp” av ett lägre bostadstillägg ska justeringar av regelverket för bostadstillägg ske parallellt.
  • Socialdemokraterna kommer att lägga fram förslaget om höjd pension för vanliga pensionärer i Pensionsgruppen. Om de andra partierna i Pensionsgruppen inte är beredda att stödja förslaget kommer vi att gå vidare genom att sänka skatten för att uppnå samma effekt för dessa pensionärer.

Vi vill fortsätta satsa på äldres välfärd – både lokalt och nationellt

Av , , Bli först att kommentera 2

Häromveckan skrev jag och äldrenämndens ordförande Janet Ågren ett debattinlägg i Västerbottens-Kuriren där vi framhöll de socialdemokratiska visionerna för en politik som möter våra äldre medborgares behov. Det är viktigt för oss att fortlöpande framhålla att äldres välfärd är ett prioriterat område för den socialdemokratiska politiken. Såväl lokalt som nationellt.

Vår socialdemokratiska utgångspunkt är enkel. Man ska kunna åldras tryggt i Umeå och i Sverige och åtnjuta en god livskvalitet när man blir pensionär. Detta är en rättvisefråga; den som bidragit till samhällets uppbyggnad under ett helt liv måste kunna påräkna en god ålderdom.

Därför har vi tagit krafttag i regeringsställning för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatt som den borgerliga regeringen instiftade. Pension är uppskjuten lön och ska därför inte beskattas högre än just lön. Vi har i regeringsställning slutit skattegapet mellan lön och pension. Vår avsikt är att helt avskaffa den orättvisa pensionärsskatten till 2020.

I ett växande Umeå är det viktigt att säkra bostadsförsörjningen för våra äldre umebor. Lokalt har vi genom ett beslut om försäljning av en liten del av AB Bostadens bestånd frigjort kapital för att satsa på nybyggnation av seniorbostäder. Det var inget lätt beslut att sälja. Men möjligheten att satsa på seniorbostäder uppvägde i detta fall nackdelarna med beslutet. Bostadsförsörjningen för äldre måste helt enkelt vara god i Umeå och då måste vi aktivt verka för nybyggnation. I plan ligger bland annat 80 nya seniorlägenheter på Mariehem och 180 nya seniorlägenheter i kvarteret Lodet (nuvarande busstation). Utöver detta; 300 lägenheter på Västteg varav 130 bostäder är förlagda till ett äldrecenter med äldreboende, 100 lägenheter i ett seniorboende och 70 vanliga lägenheter för äldre. Härutöver ska nya bostäder tillskapas i kvarteret Focken på Haga, enligt ett liknande koncept som på Västteg (äldrecenter).

Äldres livsvillkor är en fråga om grundläggande mänsklig värdighet. Ett samhälles grad av anständighet kan mätas i hur man behandlar de medborgare som har störst behov. Både Sverige och Umeå står inför demografiska förändringar med en växande äldre befolkning. Detta beror i hög grad på att människor lever längre – tack vare en hygglig levnadsstandard och stora framsteg inom det medicinska fältet.

Det innebär också stora utmaningar för ett välfärdssamhälle, utmaningar som vi socialdemokrater är fast beslutna om att möta. När människor lever längre och överlever sjukdomar som tidigare var dödliga så ökar behovet av en hälso- och sjukvård samt omsorg som fungerar.

I regeringsställning har vi tillskjutit 10 nya välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som under 2019 blir 15 och 2020 20 nya välfärdsmiljarder. Vi har också genomfört en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 5,5 miljarder öronmärkta kronor i satsningar för bara 2018, med syftet att öka antalet anställda och korta vårdköerna. Vi har också satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor samt beslutat om att bygga ut läkarutbildningen i Sverige.

Dessa reformer har varit möjliga för att vi prioriterat välfärden framför skattesänkningar. Vi vill fortsätta detta arbete även efter valet i höst.

På ett nationellt plan har vi därför lovat 14 000 nya jobb inom vården och en bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom vården under nästa mandatperiod. Vi vill också satsa på en bättre ambulanssjukvård i hela landet. Detta berör såklart inte bara äldre. Men med åldern löper vi alla en högre risk för akuta sjukdomstillstånd och sjukdomar överlag. Inte minst äldre som bor i glesbygden känner ovisshet inför tillgängligheten till ambulanssjukvård. Där behövs satsningar.

Här i Umeå vill vi socialdemokrater fortsatt säkra finansieringen för den satsning på en rätt till heltid för vård- och omsorgspersonal som vi genomfört i kommunen. Det är vårdpersonalen som bär välfärden på sina axlar. För att kunna göra ett bra jobb krävs att de har goda och trygga arbetsvillkor.

Det finns dock ingen anledning att slå sig för bröstet. Vi kan inte vara nöjda förrän vi kan säkerställa bästa möjliga service, vård och livsvillkor för våra äldre medborgare. Därför är det otroligt viktigt att vi även efter valet kan genomföra en politik där välfärd och investeringar prioriteras framför skattesänkningar. I Umeå har Moderaterna gått ut hårt för kommunala skattesänkningar på 1 krona. Det kan framstå som marginellt, men totalt motsvarar det mer än 220 miljoner i minskade skatteintäkter för vår kommun. En sådan skattesänkning går såklart inte obemärkt förbi och kommer inte minst att drabba kvaliteten på den välfärd vi kan erbjuda våra äldre.