Etikett: resultat

Starkt resultat för Umeå kommun!

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag kom glädjande siffror rörande Umeå kommuns resultat för 2017. Vi har på kort tid lyckats vända underskott till överskott samt haft utrymme att betala av på vår skuld.

För oss socialdemokrater är det av största vikt att hålla ordning i det allmännas ekonomi. Det är när vi har det bra ställt med de offentliga finanserna som en god politik för umeborna är möjlig. 

Resultatet för Umeå kommun under år 2017 landar på 259 miljoner kronor. Det är en förbättring jämfört med förra året på 174 miljoner kronor och ett så starkt resultat som nu har kommunen inte haft på flera år. Budgeterat resultat var 60 miljoner kronor och skillnaden beror till stor del på ett antal engångsintäkter.

Bland annat består dessa intäkter av 80 miljoner kronor genom avslutandet av projektet Entré Syd, 11 miljoner kronor från försäljningen av Scharinska villan och 17 miljoner kronor från försäljning av tomten Mården. Kraftverksamhetens resultat var 120 miljoner kronor.

Kraftverksamheten gick bättre än vad vi hade budgeterat för och det var en medveten strategi från vår sida att hålla nere förväntningarna eftersom kraftintäkterna varierar över tid. Det är också bra att ha en buffert.

Resultatet i sin helhet motsvarar omkring 4 procent av omslutningen.

Till följd av det goda resultatet kan Umeå kommun nu för första gången sedan möjligheten infördes år 2013 avsätta pengar till en resultatutjämningsreserv. Detta handlar kort sagt om att bunkra upp med sparade medel som kan användas under sämre tider. När det går bra är det klokt att spara för att jämna ut eventuella framtida nedgångar. Kommunfullmäktige kommer därför att få ett förslag om att avsätta 163 miljoner kronor till denna reserv, vilket är maxbeloppet utifrån kommunallagens balanskrav.

Vi ser en positiv trend i kommunens ekonomi. Kostnadsökningen var 11,9 procent mellan 2012-2016 jämfört med 19,8 procent mellan 2007-2011. Nedan ser man hur utvecklingen sett ut de senaste fyra åren.

 

                        2014     2015     2016     2017

Kostnadsökning                      5,4 %    4,1 %    3,2 %   2,1 %

Resultat, mnkr                          –76       –42        85         259

Nettoinvesteringar, mnkr          811       742       777        649

Skuldförändring, mnkr             240        236       276        –13

Resultatet för Umeå Kommunföretag AB är 1 125 miljoner kronor för år 2017. Året innan låg det på 267 miljoner kronor. Bidragande orsak till det förbättrade resultatet är AB Bostadens försäljning av fastigheter, som resulterade i en reavinst på 875 miljoner kronor som nu kan användas för bland annat nybyggnation.

Vi har alltså på kort tid lyckats vända underskott till överskott och dessutom haft utrymme att betala av på vår skuld. Värt att notera är att med de skattesänkningar Moderaterna går ut med hårt i Umeå så skulle större delen av detta överskott ätas upp. 

En god ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva en bra politik i Umeå. Vi socialdemokrater kommer alltid att arbeta för sunda offentliga finanser. Vi vet att det är när man har ordning på ekonomin som det är möjligt att förverkliga politiska visioner.