Etikett: Svenska kyrkan

19 september – save the date!

Av , , Bli först att kommentera 0

Den 19:e september är det val i Svenska kyrkan. Läs mer om valet och vad det innebär här. Jag kommer att rösta och hoppas att alla som har möjlighet tar sig till valurnorna. Påminn familj, vänner och bekanta! Ha i åtanke att alla medlemmar i Svenska kyrkan är röstberättigade i kyrkovalet från 16 års ålder. Att rösta är en liten men viktig insats. Tillsammans kan vi ta tydlig ställning för demokrati, jämlikhet och jämställdhet!

Ingen ska riskera att frysa ihjäl i Umeå år 2018

Av , , Bli först att kommentera 6

Umeå kommuns samarbete med Svenska kyrkan kring ett vinterhärbärge i Backengården är i grund och botten en fråga om mänsklig värdighet. Som medmänniskor kan vi inte acceptera att någon riskerar att frysa ihjäl en kall vinternatt i Umeå år 2018. 

Umeå kommun har ingått en överenskommelse med Umeå pastorat om att öppna ett vinterhärbärge i Backengården för bland annat utsatta EU-medborgare. Härberget kommer att ha 20 platser fram till den 15 april. Det rör sig alltså om en akut insats. Kommunen bidrar med ett ekonomiskt stöd om 500 000 kr, mot uppvisad kostnad, och Svenska kyrkan står för lokal och personal. Vi följer alltså noggrant upp det stöd vi bidrar med.

I en kommentar till SVT beskriver min kollega och partivän Margareta Rönngren på ett bra sätt varför detta är en ansvarsfull och rimlig åtgärd. Det går helt enkelt inte att ha människor sovandes utomhus eller i bilar när temperaturen kryper ner mot -25. Inte minst de senaste dagarna har vi fått erfara en bitande kyla.

Anders Ågren (M) yrkade avslag till kommunens stöd till härbärget. Han har också kritiserat oss, vi som genomdrivit detta stöd, i sociala medier.

Frågan är om Anders Ågren hade kunnat tänka sig att ta på sig ansvaret för om en svårt utsatt person, långt ifrån värme, ligger stelfrusen en morgon i Umeå?

Vi måste kunna hålla flera bollar i luften samtidigt och arbeta både akut och långsiktigt. Härbärget är en akut åtgärd.

De långsiktiga åtgärderna är bland annat följande.

  • Att människor som vill verka i Sverige kommer i arbete eller annan sysselsättning.
  • Att ställa krav på att länder som Rumänien och Bulgarien upphör med diskriminering och garanterar sina medborgare grundläggande sociala rättigheter.
    Regeringen arbetar aktivt med detta.
  • Stötta ideella organisationers humanitära arbete i utsatta EU-migranters hemländer.

Lag och ordning ska såklart gälla. Regeringen har därför föreslagit ny lagstiftning för att göra det enklare för markägare att komma till rätta med olovliga bosättningar. Förslaget bereds just nu av riksdagens civilutskott.

Lag och ordning handlar också om att Sverige måste leva upp till den internationella rätt som vi förbundit oss att följa. Sverige har åtagit sig att garantera grundläggande mänsklig trygghet och värdighet. Det är ett viktigt led i vårt bekämpande av orättvisa klassklyftor.

Vi tar alltså ett helhetsgrepp och godtar inte att människors hälsa riskeras under kalla vinternätter i Umeå. Det är lätt för Anders Ågren att kritisera när han sitter i opposition. Det är en annan sak när man har ett faktiskt ansvar för att människor inte ska fara illa.