Etikett: Ultra

Fördubbling av det kollektiva resandet på 10 år

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag har vid många tillfällen skrivit om den goda utvecklingen för kollektivtrafiken i Umeå. Långsiktiga satsningar i kombination med umebornas starka engagemang för att resa hållbart har gett väldigt goda resultat.

Sätter man in den utveckling jag tidigare talat om i en längre tidsaxel så framträder en minst sagt fantastisk bild. 

År 2009 genomfördes 5 057 103 resor med lokaltrafiken i Umeå. 2019 uppgick antalet resor till 9 684 976 resor. Det är närapå en fördubbling av antalet resor inom loppet av tio år!

Det bådar gott för fortsatt expansion av de hållbara, kollektiva färdmedlen. 

Milstolpe för kollektivtrafiken i Umeå – (S) vill bejaka umebornas hållbarhetsambitioner

Av , , Bli först att kommentera 8

ULTRA, Umeås lokala busstrafik, har nått en ny milstolpe som visar att Umeborna vill ta ansvar för hållbart resande!

I mars passerade ULTRA för första gången 1 000 000 resor under en enskild månad. Det imponerande resultatet landade på 1 002 870 resor.

Utvecklingen är särskilt märkbar med tanke på att kollektivtrafiken i Umeå passerade 800 000 resor för första gången i februari 2016, alltså för endast cirka två år sedan.

Den nya målsättningen för ULTRA är att nå 1 100 000 resor en enskild månad under vintertidtabellen 2018/2019. Det är ett högt satt mål, men tack vare Umebornas starka vilja att bidra till hållbara persontransporter kommer det att kunna nås.

Vi socialdemokrater vill bejaka Umebornas hållbarhetsambitioner politiskt. Därför vill vi:

  • Fortsätta bygga ut kollektivtrafiken
  • Förbättra ytterligare för gång- och cykeltrafiken
  • Ta fram en åtgärdsplan för att göra Umeå kommun oberoende av fossila bränslen 2020
  • Ta fram en åtgärdsplan för förbättrad status på vatten- och havsmiljön
  • Fortsätta arbetet med att förbättra luftkvalitén i Umeå centrum. Kollektivtrafiken är en nyckelkomponent i detta, men även byggandet av Västra länken.
  • Ställa miljö- och hållbarhetskrav vid upphandlingar.
  • Värna naturområden i och nära stadsmiljön.