Etikett: veterandagen

Tack Sveriges veteraner!

Av , , Bli först att kommentera 6

I dag på veterandagen, den 29:e maj, medverkade jag vid en ceremoni i Döbelns park i Umeå för att hedra och tacka våra svenska veteraner, såväl militära som civila, för deras insatser. 

Svenska veteraner har under årens lopp medverkat vid ett stort antal internationella, fredsbevarande och humanitära insatser runtom i världen. I många fall med livet som insats.

I de flesta fall utförs uppdragen med FN-mandat. Sverige har en stolt tradition av att stå till förfogande för FN-uppdrag.

Många tänker kanske främst på militärer i fredsbevarande uppdrag, men bland veteranerna finns också många poliser, sjukvårdspersonal, brandmän, valövervakare och hjälparbetare.

Vi är många som har vänner eller släktingar som genomfört internationell tjänstgöring. Vi har många veteraner bland oss i Umeå.

Deras uppoffring och engagemang stärker både oss, vårt samhälle i stort och världsfreden. Tack!

Minnessten för Umeås veteraner invigd i Döbelns park

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag, på Veterandagen, hade jag den stora förmånen att delta i avtäckandet och invigningen av den minnessten för Umeås veteraner som Umeå kommun, i ett nära samarbete med Fredsbaskrarna, låtit uppföra i Döbelns park. Det blev en välbesökt och värdig ceremoni. Tillsammans med mig deltog Anders Ågren för att hedra våra veteraners omistliga insatser för fred och säkerhet runtom i världen.

Efter avtäckandet höll jag en kort appell för de närvarande under ceremonin. Jag skulle vilja återge den här nedan. Budskapet är viktigt. Sveriges internationella insatser, ofta under FN-flagg, gör en stor skillnad. De människor som med fara för sitt eget liv och hälsa gör en insats för fred och säkerhet förtjänar vår fulla respekt och vårt fulla stöd. Min förhoppning är att minnesstenen ska tjäna som en god påminnelse för oss alla om våra veteraners viktiga värv.

Det är med värme och stor respekt som vi i dag, på Veterandagen, avtäcker en minnessten för att hedra kvinnor och män som verkligen gjort skillnad. Stenen är lika beständig som de insatser som veteraner i Fredsbaskrarna utfört runt om i världen.

Kongo, Mellanöstern, Balkan, Afghanistan, Mali, för att nämna några exempel. De flesta av oss följer de dramatiska händelserna via media. Men för alla som deltar i internationella operationer är detta platser för ett dagligt arbete, många gånger under tuffa förhållanden och med stora risker.

I de flesta fall utförs uppdragen med FN-mandat. Många tänker kanske spontant på militärer i fredsbevarande uppdrag, men bland veteranerna finns också många poliser, sjukvårdspersonal, brandmän, valövervakare och hjälparbetare.

Vi är många som har kompisar eller släktingar som genomfört internationell tjänstgöring. Deras uppoffring och engagemang stärker både oss och samhället i stort.

Kongoveteranerna fick vid hemkomsten inte den uppskattning som de så väl förtjänade, men i dag är vi väl medvetna om och tacksamma för det internationella arbete som Umeåbor och andra svenskar deltar i. Ett arbete för fred, för trygghet och för en bättre värld.

Jag kan inte tänka mig något som beskriver Fredsbaskrarna bättre än orden: Rikast är den som ger mest.

Tack för allt som ni har gett genom åren!

IMG_1566