Bidrag

Nog är det en märklig värld vi lever i, nu senast såg jag i Lars Bäckströms blogg att vi ska minska vårt bidragsberoende som kommun. En intressant tanke, men då måste man kanske först definiera vad ett bidrag är för något.

Så här står det i Wikipedia: (Ett bidrag eller kontribution är något som ges för att fylla ett behov. I många sammanhang avser bidrag något som fyller endast en del av behovet medan sådant som fyller hela behovet kan ha andra namn såsom underhåll eller understöd. Bidrag kan vara av direkt pekunjär natur, i form av betalningar till bidragsmottagaren, eller uttryckas sig som volontärarbete som exempelvis användarbidragen i Wikipedia. Ekonomiska bidrag utdelas förutom av EU, stat, länsstyrelser och kommuner också av stiftelser. Bidrag kan ges till bland annat sjuka, funktionshindrade och som stöd till fattiga familjer. Stöd kan ges direkt till de behövande eller så ges de till organisationer och föreningar med olika ändamål som idrottsföreningar, patientföreningar, välgörenhetsorganisationer, kulturföreningar, invandrarföreningar, religiösa församlingar osv. Bidrag från allmännyttiga stiftelser är normalt skattefria både för givaren och mottagaren.)

 

I Sverige har vi ett skattesystem där kommunerna äger rätt att göra skatteuttag från sina medborgare, men för att inte kommunernas skatt ska skilja sig allt för mycket har vi också ett skatteutjämningssystem som kommuner både får och betalar till allt utifrån skattekraft.

Att göra det systemet till ett bidrag är som att säga att medborgarna ger kommunen ett bidrag i stället för kommunalskatt.

Tyvärr har ordet bidrag börjat användas allt för lättvindligt inte minst från den borgerliga regeringen, men nu tydligen också anammat av lokala borgerliga politiker som Lars Bäckström.

Hur många gånger har vi inte hört att människor inte ska vara bidragsberoende utan få riktiga jobb. Detta underförstått gör både sjukförsäkringen och arbetslöseförsäkringen till ett bidrag och inte en försäkring. Det är lika dumt som att ett nedbrunnet hus ersätts av ett bidrag av försäkringsbolaget och inte försäkringen.

 

Varför använder man då denna typ av retorik, jag är alldeles övertygad om att Lars B vet precis vad han talar om och att det inte bygger på någon okunskap. Det är just detta som gör det till en allvarlig fråga, ordet bidrag har nämligen fått en negativ klang och därför stoppar man in det t.ex. i stället för försäkring av ett speciellt syfte. Ingen ska behöva leva på bidrag eller hur, men att en försäkring täcker upp vid olika oförutsedda händelser i ens liv är betydligt mera accepterat. Alltså kallar man främst kollektiva försäkringar för bidrag så kan man i nästa andetag försämra dom eftersom ingen egentligen vill ha bidrag. Fiffigt eller hur?

 

Vi kan leka med tanken att kommunen avstår från  skatteutjämningssystemet/ ”bidraget”. Detta skulle innebära att vi i det närmaste skulle måsta fördubbla den kommunala beskattningen. Hur tänker Lars B lösa det?

Etiketter: ,

En kommentar

  1. Hans Granberg

    Mycket bra skrivet Hans , håller fullständigt med dig om att ordet bidrag används alldeles för ofta i fel sammanhang. Håller även med dig i att de som använder bidrag felaktigt är mycket väl medveten om det,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.