Holmsund, Kvarken Ports, Färja och Cykelbana

Ikväll hölls ett fruktsamt möte om Holmsunds framtid inom oss i de lokala Socialdemokraterna.  Vi enades om ett tydligt budskap att hela kommunen ska leva och utvecklas och att kommundelarna inte ska komma på efterkälken. Det finns visioner och det finns konkreta målsättningar för Holmsunds utveckling och jag ger mig fan på att fortsätta påpeka dem. Vi kommer inte acceptera att hamna i en bortglömd pereferi utan vi kommer fortsätta kämpa för lokalsamhället. Framöver kommer vi fortsätta diskutera lokaldemokratin och Umeås utveckling med andra s föreningar. Som vanligt uppmanar jag alla intresserade av lokalsamhället att gå med i ett politiskt parti för att påverka, och inte minst Socialdemokraterna som är lokalt det största och mest förankrade partiet!

Vidare till saker som händer, kan hända och har hänt:

Holmsunds framtid vilar med att fortsätta vara en hamn- och industriort med tydlig barnfamiljsprägel och Kvarken Ports öst-västliga dragning med den nya färjan är nyckeln för denna utveckling – där kan vi nog alla enas. Tyvärr verkar beslutet dra ut på tiden på riksnivå då storstadsregionerna vill satsa på höghastighetståg på infrastrukturella sidan. Jag trodde redan de hade det? Eller är jag alldeles för antik som anser att x2000 duger gott? Faktum är dock att Holmsunds framtid som samhälle vilar som genom hela historien på vår hamn och industrikapacitet. Och i slutändan kan detta vara en bra satsning genom hela E12, från Stensele till Holmsund. Vår framtid väger därför i handelsrutten mellan Öst och Väst. Mellan Mo I Rana och Holmsund. Med ny hamn för SCA, ny järnväg och ny färja! Där pågår en intensiv diskussion idag på högre politisk nivå. Självklart stödjer jag dessa satsningar!

Men i takt med ökade transporter både på gods samt bilsidan, vilket förstärks ytterligare av att Timmerlagret kommer flyttas, så måste cykelbana och på sikt en utvecklad pendeltågstrafik, med järnvägsövergång som säkerställer allmännyttan och personsäkerheten, etableras.

Något annat är otänkbart, ett Kvarken Ports utan en miljösatsning kommer sänka alla ambitioner för Umeå att söka ”miljöhuvudstadsår”. Detta helt enkelt för att vi skärgårdsbor är en stor del av bilismen i centrum som idag påverkar luftföroreningarna markant och för att det redan idag var fjärde minut passerar en lastbil genom samhället. Så många transporter som möjligt, både av gods och persontrafik, måste i slutändan hamna på tåg, bussar och andra miljövänliga alternativ för att säkerställa trivsel och miljömål.

 

Dessa satsningar på hamn och infrastruktur kommer i sin tur utveckla Holmsunds centrum med fler mindre butiker samt förhoppningsvis ett mer levande, ungt, samhälle. Då en utbyggt pendeltågstrafik kommer innebära att vi måste etablera en stationsbyggnad som binder ihop båda sidorna av järnvägen. Detta kommer vitalisera vårt centrum och på sikt behålla möjligheten för folk att bo och arbeta inom vårt samhälle. Detta i sin tur kommer främja byggandet, ett byggande som överhuvudtaget måste ske i takt med expansionen för Umeå Kommun. Där är dock en stor nöt att knäcka. Nämligen att banker inte vill låna ut pengar för Hyresrätter till Holmsund för att det ligger för långt bort från Umeå. Återigen alltså dubbla budskap, är vi en fullgod del av Umeå Kommun eller fortfarande en Köping? Expansionen av Kommunen kommer, och måste, innebära byggnationer i Holmsund av hyresrätter. 2 000 boenden ska byggas per år i dagsläget, Kommunen har dessutom nu lämnat ”femkilometersstaden” och ökat den till en två mils radie runt Umeå Centrum. Följdaktigen står Holmsund inför förändringar. Men det är här vi politiskt måste se till att behålla vår karaktär som samhälle.Följdaktigen måste vi få bankerna att tänka om.

 

Denna dubbla måttstock är alltså något som, måste, förändras. All byggnation här ute måste vila på byggandet av en vettig mix av hyres, bostads och trygghetsboenden samt åtminstone upprustning av skärgårdsskolan samt möjligen ytterligare ett äldreboende på sikt (ett till äldreboende har fått godkännande nu från byggnadsnämnden, pengar saknas dock, det kommer stå mitt emot nuvarande blomsterhandeln vid konsum om det blir av. Jag kommer återkomma om detta). Hela kommunen ska leva, och hela samhället ska leva.
Ur socialdemokratisk synvinkel anser åtminstone undertecknad att en Umeåversion av ”Solsidan” ej är att föredra i kommande byggnadsplaner. Vi måste locka unga, gamla, studenter, LO arbetare och ett brett snitt av befolkningen till vår ort för att göra det så levande som möjligt. Enbart husägare eller bostadsrätter rimmar för mig illa med att kunna locka i synnerhet yngre i etableringsåldern – och en av målsättningarna måste vara att förbli en ”barnkammare” till Umeå. På sådant sätt kan vi fortsätta kämpa för likvärdig service och bra skolor. Det vilar på billiga hyresrätter.

 

Några oklarheter råder fortfarande som:
– Vad kommer hända med nedlagda kommunhuset?
– Vad kan konkret göras till 2018 i och med Umeås sämre ekonomi?
– Vilken möjlighet har s föreningar m.m. att påverka politiken?

 

Det var de senaste nyheterna från Holmsund. Det här är såklart mina åsikter först och främst. Nedan finns länk till två intressanta dokument. Det ena är originalplanerna på cykelbana till Holmsund från 1998 (Tack Rabbe!). Det andra är en undersökning/projekt kring hur man kan utveckla Holmsund centrum. Förhoppningsvis kommer dessa till nytta för alla aktiva skärgårdsbor där ute. Var inte rädda att kontakta mig eller någon i s-föreningen om ni vill att vi ska lyfta eller undersöka någon fråga!

 

P.s. För kännedom kan det var intressant för läsaren att veta att jag med flera arbetar nu för att få hit samma sorts allmänna cykelpumpar/mopedpumpar som finns i Umeå till Holmsund och Obbola. De kan i sig också vara en nyckel för att påverka tillkomsten av en cykelbana, och dessutom främja lokala cykelintresset samt främja vägsäkerheten och motorintresset. Obbola SCA Arena skulle t.e..x vara en bra plats för en sådan pump. En annan plats skulle kunna vara Himmelska Fridens Torg och på så sätt främja Holmsunds centrum.

Nåväl! Kampen för lokalsamhället fortsätter!

Håll till godo!

Undersökning om hur man kan utveckla Holmsund Centrum:
https://www.scribd.com/doc/312285657/Kulturgeografen-OP-ovning-2012

Rapport Holmsund-Obbola Cykelbana 1998:
https://www.scribd.com/doc/312285366/Rapport-Holmsund-Obbola-1998

Utredning kring Cykelbana:
https://www.scribd.com/doc/312285307/UTREDNING-Umeleden-1976-7-Kopia

P.s. Nu är IFK Holmsund igång igen och jag måste medge att deras satsning på IFK Holmsunds andan är mycket lovvärd! Nu ska vi bara spela bättre än mot Umedalen senast! Ses på Kamratvallen!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.